0501 Hutnicza, Piaskowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 23 lipca 2014 r., poz. 2520

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XLIV/907/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014
Tekst uchwały (326 KB)
Załącznik nr 1 - czarno-biały rysunek planu (4,51 MB)
Załącznik nr 3 (124 KB)
Kolorowy rysunek planu (3,81 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - (drugie wyłożenie)

Termin wyłożenia: 14 kwietnia do 6 maja 2014
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (28 KB)
Tekst projektu planu (176 KB)
Rysunek projektu planu - czarno-biały (3,36 MB)
Rysunek projektu planu - kolorowy (3,61 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (613 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (16,1 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - (pierwsze wyłożenie)

Termin wyłożenia: 27 grudnia 2013 do 28 stycznia 2014
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (28 KB)
Tekst projektu planu (177 KB)
Rysunek projektu planu - czarno-biały (4,46 MB)
Rysunek projektu planu - kolorowy (4,47 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (617 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (16,3 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXIII/478/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (25 KB)
Treść uchwały (57 KB)
Załącznik graficzny do uchwały (1,25 MB)
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (117 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 26.09.2012
Data udostępnienia informacji: 03.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.03.2019 14:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
27.03.2019 14:32 Usunięcie załącznika nr 2 Bartłomiej Poźniak
19.04.2017 15:11 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.03.2017 14:54 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.07.2014 10:10 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
09.07.2014 13:00 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.07.2014 13:51 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
14.04.2014 12:05 Korekta Bartłomiej Poźniak
14.04.2014 11:59 Korekta Bartłomiej Poźniak
14.04.2014 11:58 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:18 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.04.2014 13:26 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.04.2014 13:22 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.02.2014 08:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.12.2013 09:03 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.12.2013 09:02 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
20.12.2013 08:21 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
05.06.2013 10:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.06.2013 10:13 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.06.2013 10:12 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.03.2013 14:48 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
07.03.2013 14:46 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
07.03.2013 14:42 Dodanie informacji Arkadiusz Zieniuk
03.10.2012 15:18 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.10.2012 15:14 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak