0403 Unruga, Pucka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r., poz. 2185


Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwała w sprawie uchwalenia (442 KB) - NR XLI/1258/22 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 kwietnia 2022 r.
Załącznik numer 1 - rysunek planu (3,18 MB)
Załącznik numer 2 (199 KB)
Załącznik numer 3 (153 KB)
Załącznik numer 4 (142 KB)
Uzasadnienie uchwały (285 KB)

Plik GML (9 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (11,71 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (1,26 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu
 
Termin wyłożenia: od 5 lutego do 1 marca 2022 r.
Termin składania uwag: do 15 marca 2022 r.

Rozpatrzenie uwag (16.2 MB) - Zarządzenie Nr 4919/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.04.2022 r.
Protokół z dyskusji publicznej do planu 0403 (2.16 MB)
Obwieszczenie o wyłożeniu (187 KB)
Tekst projektu planu (424 KB)
Rysunek projektu planu (4,45 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (452 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (25,64 MB)
Załączniki do prognozy (13,85 MB)

Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej
Instrukcja rejestracji i wymagania techniczne
Instrukcja dołączania i obsługi aplikacji podczas wydarzenia
Klauzula informacyjna RODO
Formularz składania uwag
Link do rejestracji udziału w dyskusji publicznej


Uchwała Nr XIV/452/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.
Postanowieniem z dnia 18 listopada 2021 r. WSA w Gdańsku odrzucił skargę (https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BC4491A789). Orzeczenie jest prawomocne.

Obwieszczenie o odwołaniu wyłożenia do publicznego wglądu (60KB)
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (281KB)


Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Zmiana rozpatrzenia wniosków (18,14 MB) - Zarządzenie Nr 3426/21/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.03.2021 r.
Rozpatrzenie wniosków (19,67 MB) - Zarządzenie Nr 3276/21/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.02.2021 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu (133 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (1,76 MB) - Nr XIV/452/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 27.11.2019
Data udostępnienia informacji: 05.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.10.2022 15:02 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
06.10.2022 11:20 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.09.2022 12:18 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
02.06.2022 15:35 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
02.06.2022 15:29 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
29.04.2022 13:30 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
29.04.2022 12:48 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
29.04.2022 12:48 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
07.04.2022 10:32 Aktualizacja treści Emil Osika
07.04.2022 10:28 Aktualizacja treści Emil Osika
18.02.2022 09:08 Aktualizacja treści Emil Osika
04.02.2022 12:12 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
04.02.2022 12:06 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
27.01.2022 12:35 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
27.01.2022 12:35 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
27.01.2022 11:27 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
27.01.2022 11:23 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
27.01.2022 11:10 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
24.01.2022 14:14 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
28.12.2021 10:50 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
23.09.2021 11:04 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
23.09.2021 10:19 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
17.09.2021 13:51 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
19.03.2021 12:53 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
04.02.2021 14:47 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.12.2019 13:43 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak