0402 Porębskiego, Żeliwna


Numer planu: 0402
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic Wiceadm. K. Porębskiego i Żeliwnej
Obowiązuje od: 2016-11-30
Uchwalenie: Uchwała Nr XXIV/590/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r.
Tekst uchwały (250 KB)
Załącznik nr 1 - rysunek planu (1,06 MB)
Załącznik nr 3 (112 KB)
Uzasadnienie (157 KB) opub. 2017-09-08
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r., poz. 3726 (DZ. URZ. WOJ. 2016.3726)
INFORMACJE DODATKOWE:
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

 

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 6 lipca do 26 lipca 2016
Termin dyskusji publicznej: 20 lipca 2016
Termin składania uwag: 9 sierpnia 2016
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (195 KB)
tekst projektu planu (122 KB)
rysunek projektu planu - kolorowy (910 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (348 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (11,0 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XII/219/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic Wiceadm. K. Porębskiego i Żeliwnej
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (24 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (701 KB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na Środowisko (130 KB) (publikacja: 2015-11-03)

Lista planów powiązanych

0401 Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka (2010-12-22)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 23.09.2015
Data udostępnienia informacji: 06.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2023 12:45 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.09.2022 12:16 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
27.03.2019 12:18 Usunięcie załącznika nr 2 Bartłomiej Poźniak
11.09.2017 12:35 Zmiana załącznika - uzupełnienie uchwały o przystąpieniu o treść uzasadnienia Bartłomiej Poźniak
08.09.2017 15:06 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.04.2017 15:05 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.04.2017 12:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.11.2016 13:15 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.11.2016 13:12 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.11.2016 12:20 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
30.09.2016 13:39 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
06.07.2016 09:13 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
27.06.2016 14:00 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
04.11.2015 14:45 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.10.2015 13:40 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.10.2015 13:38 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
06.10.2015 08:53 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak