0305 Obłuże, Szlifierzy


Numer planu: 0305
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy
Obowiązuje od: 2016-02-11
Uchwalenie: Uchwała Nr XV/313/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r.
Tekst uchwały (341 KB)
Załącznik nr 1 - rysunek planu (czarno-biały) (4,88 MB)
Załącznik nr 3 (117 KB)
Rysunek planu (kolorowy) (3,42 MB)
Uzasadnienie (166 KB) opub. 2017-09-08
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r., poz. 269 (DZ. URZ. WOJ. 2016.269)
INFORMACJE DODATKOWE:
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

 

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu (ponowne wyłożenie)

Termin wyłożenia: 2 października do 22 października 2015
Termin dyskusji publicznej: 14 października 2015
Termin składania uwag: 5 listopada 2015
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (28 KB)
tekst projektu planu (210 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (4,90 MB)
rysunek projektu planu - kolorowy (4,94 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (508 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (15,7 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 2 czerwca do 23 czerwca 2015
Termin dyskusji publicznej: 18 czerwca 2015
Termin składania uwag: 7 lipca 2015
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (28 KB)
tekst projektu planu (472 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (4,29 MB)
rysunek projektu planu - kolorowy (4,33 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (572 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (14,3 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXXVII/782/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (26 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (1,94 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 18.12.2013
Data udostępnienia informacji: 18.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2023 11:23 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.09.2022 11:15 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
27.03.2019 12:32 Usunięcie załącznika nr 2 Bartłomiej Poźniak
08.09.2017 15:06 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
12.04.2017 14:14 Korekta Bartłomiej Poźniak
12.04.2017 14:13 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.04.2017 13:12 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.02.2016 13:49 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
08.01.2016 14:43 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.01.2016 14:42 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
02.10.2015 10:03 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
24.09.2015 11:32 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
02.06.2015 10:11 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
21.05.2015 10:51 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:15 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:15 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.01.2014 11:18 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.01.2014 11:12 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak