0302z Tkacka, Benisławskiego - zmiana

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego


Projekt planu posiada tekst jednolity. Przejdź do strony.
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 27 lutego 2013 r., poz. 1126

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXVII/561/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013
Powierzchnia planu: 0,19 ha
tekst uchwały (191 KB)
załącznik numer 2 do uchwały (118 KB)
rysunek planu (1,11 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 9 listopada 2012 do 7 grudnia 2012
Termin dyskusji publicznej: 20 listopada 2012
Termin składnia uwag: 21 grudnia 2012
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (25 KB)
tekst projektu planu (73 KB)
rysunek projektu planu (922 KB) prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (266 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (5,91 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XX/378/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (25 KB)
treść uchwały (49 KB)
załącznik graficzny do uchwały (3,21 MB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (28 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 23.05.2012
Data udostępnienia informacji: 11.06.2012
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.04.2017 13:58 Korekta Bartłomiej Poźniak
12.04.2017 13:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2017 14:04 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2017 14:02 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2015 11:48 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 13:04 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.03.2014 13:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.03.2014 13:43 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:20 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.03.2013 12:00 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
04.03.2013 10:52 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.02.2013 12:20 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.02.2013 12:20 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.01.2013 10:34 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
09.11.2012 08:59 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.11.2012 08:56 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.11.2012 08:45 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
09.11.2012 08:24 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
10.07.2012 14:22 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
11.06.2012 12:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.06.2012 12:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.06.2012 12:44 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.06.2012 12:41 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak