0206 Płk. S. Dąbka, Bosmańska


Numer planu: 0206
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego
Obowiązuje od: 2017-08-26
Uchwalenie: Uchwała Nr XXXIII/837/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r.
Tekst uchwały (957 KB)
Załącznik nr 1 - rysunek planu (18 MB)
Załącznik nr 2 (599 KB)
Załącznik nr 3 (116 KB)
Uzasadnienie (118 KB) opub. 2017-09-08
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r., poz. 2987 (DZ. URZ. WOJ. 2017.2987)
INFORMACJE DODATKOWE:
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 21 grudnia 2021 r. (II OSK 38/19):
1) oddalił skargę kasacyjną Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Gdyni,
2) ze skargi kasacyjnej Gminy Miasta Gdyni uchylił pkt 1 zaskarżonego wyroku,
3) stwierdził nieważność par. 14 ust. 34 pkt 5 lit. i zaskarżonej uchwały w części dotyczącej działki nr 1095.

Wyrok NSA jest prawomocny.

Uchwała nr XXXIII/837/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w części dotyczącej działki nr 1181, nr 1095, w zakresie przebiegu ciągów pieszych na terenach 061 MW3 oraz 098 US,ZP i § 7ust. 1 pkt 2.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 4 września 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 176/18):
  1. stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej działki nr 1095
  2. odrzucił skargę w części dotyczącej terenu 098 US,ZP
  3. oddalił skargę w pozostałym zakresie.
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

 

Zarządzenie nr 6221/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.05.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego. Treść zarządzenia (11,68 MB)

Protokół z dyskusji publicznej (1,54 MB) która odbyła się dnia 12 kwietnia 2017

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu (ponowne wyłożenie)

Termin wyłożenia: 3 kwietnia 2017 do 25 kwietnia 2017
Termin dyskusji publicznej: 12 kwietnia 2017
Termin składania uwag: 9 maja 2017
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (143 KB)
tekst projektu planu (840 KB)
rysunek projektu planu (12,99 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (568 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - pozostałe materiały (21,2 MB)

Zarządzenie Nr 5957/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.03.2017 r.

w sprawie: zmiany zadządzenia nr 5825/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego. Treść zarządzenia (3,75 MB)

Zarządzenie Nr 5825/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego. Treść zarządzenia (2,73 MB).
Protokół z dyskusji publicznej (1,33 MB) która odbyła się dnia 11 stycznia 2017

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 30 grudnia 2016 do 24 stycznia 2017
Termin dyskusji publicznej: 11 stycznia 2017
Termin składania uwag: 7 lutego 2017

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (27 KB)
tekst projektu planu (840 KB)
rysunek projektu planu (13 MB)

prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (566 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (19,5 MB)


Zarządzenie Nr 440/14/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 grudnia 2014 r.

w spawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego. Treść zarządzenia (1,92 MB).

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XLIV/921/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego

ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (29 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (3,88 MB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (130 KB) (publikacja: 2015-11-03)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 25.06.2014
Data udostępnienia informacji: 01.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2023 09:20 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
17.07.2023 15:23 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
17.07.2023 15:23 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
17.07.2023 15:21 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
17.07.2023 15:21 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
17.07.2023 15:20 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
17.07.2023 15:19 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.09.2022 11:05 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
31.05.2022 13:07 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
22.02.2022 10:25 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
26.02.2020 10:35 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
26.04.2018 10:14 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
08.09.2017 15:04 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
21.08.2017 15:15 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
30.06.2017 15:55 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
30.06.2017 15:54 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
29.05.2017 08:15 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
26.05.2017 08:55 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 15:37 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 15:33 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.04.2017 15:19 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.04.2017 12:34 Korekta Bartłomiej Poźniak
12.04.2017 15:56 Korekta Bartłomiej Poźniak
12.04.2017 15:53 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 10:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 10:14 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
03.04.2017 08:47 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
10.03.2017 14:45 dostosowanie Bartłomiej Poźniak
10.03.2017 14:31 zmiana scieżki do pliku Bartłomiej Poźniak
08.03.2017 12:38 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
04.01.2017 14:50 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
30.12.2016 13:21 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
30.12.2016 12:09 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
23.12.2016 11:10 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
04.11.2015 14:47 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
15.07.2014 11:12 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.07.2014 12:27 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak