0205 Dickmana

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej


Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 11-06-2015 r., poz. 1835

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr VIII/111/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015
Powierzchnia planu: 86,24 ha
tekst uchwały (523 KB)
załącznik nr 1 - czarno-biały rysunek planu (5,2 MB)
kolorowy rysunek planu (3,53 MB)

Plik GML (12 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (10,88 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (1,16 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu (ponowne wyłożenie)

Termin wyłożenia: 13 lutego do 5 marca 2015
Termin dyskusji publicznej: 25 lutego 2015
Termin składania uwag: 19 marca 2015
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (136 KB)
tekst projektu planu (669 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (3,51 MB)
rysunek projektu planu - kolorowy (6,15 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (554 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (11,9 MB)

Informacje dotyczące zmiany uchwały o przystąpieniu

Uchwała nr IV/59/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Babie Doły w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej
tekst uchwały (137 KB)

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 26 listopada do 16 grudnia 2014
Termin dyskusji publicznej: 8 grudnia 2014
Termin składania uwag: 30 grudnia 2014
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (30 KB)
tekst projektu planu (661 KB)
rysunek projektu planu - czarno-biały (5,93 MB)
rysunek projektu planu - kolorowy (6,10 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (552 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (11,9 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XXXIV/720/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Babie Doły w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (27 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (1,91 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 25.09.2013
Data udostępnienia informacji: 08.10.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.09.2022 10:51 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.09.2022 10:51 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.04.2017 13:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.04.2017 14:09 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.03.2017 14:39 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.06.2015 15:05 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
29.04.2015 09:16 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
13.02.2015 08:29 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
09.02.2015 15:25 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
02.02.2015 11:33 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.02.2015 10:35 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.11.2014 12:05 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.11.2014 10:20 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
26.11.2014 08:31 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
14.11.2014 15:02 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:16 Korekta Bartłomiej Poźniak
08.10.2013 15:27 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak