0204 Dickmana i Osada Rybacka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka, uchwalony uchwałą nr XIII/311/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 października 2007 roku

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 22 lutego 2008 r., Nr 14, poz. 354)

część tekstowa: 0204 treść uchwały
część graficzna: 0204 rysunek planu (2,3 MB)

Plik GML (10 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (38,61 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (277 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Arkadiusz Zieniuk
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 24.10.2007
Data udostępnienia informacji: 19.11.2007
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.09.2022 10:52 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.09.2022 10:47 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.09.2022 10:45 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.09.2022 10:42 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
07.07.2017 09:37 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.07.2017 09:37 zmiana aliasu Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:52 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:56 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:44 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:27 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.06.2010 12:26 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 13:42 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.06.2010 14:58 Korekta Bartłomiej Poźniak