0203 Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska uchwalony uchwałą nr XXVIII/647/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2005 r., Nr 38, poz. 745)

część tekstowa: 0203 treść uchwały
część graficzna: 0203 rysunek planu (3,1 MB)

Plik GML (16 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (5,54 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (164 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Jacek _Poćwiardowski
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 23.02.2005
Data udostępnienia informacji: 12.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.09.2022 10:40 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
19.12.2013 13:50 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 12:46 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.02.2011 10:47 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2011 13:15 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 15:47 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.06.2010 12:52 Korekta Bartłomiej Poźniak