0101 Babie Doły, Obłuże i Oksywie


Numer planu: 0101
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana
Obowiązuje od: 2012-11-17
Uchwalenie: Uchwała Nr XXIII/479/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012 r.
Tekst uchwały (489 KB)
Załącznik nr 3 do uchwały (29 KB)
Rysunek planu (czarno-biały) (11,3 MB)
Rysunek planu (kolorowy) (7,39 MB)
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 2 listopada 2012 r., poz. 3422. (DZ. URZ. WOJ. 2012.3422)
INFORMACJE DODATKOWE:
Uchwała nr XXIII/479/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w całości. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 9 września 2020 r. (sygn. akt II SA/Gd 534/19) oddalił skargę. Wyrok jest prawomocny.
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH


Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia:
23 lipca 2012 do 21 sierpnia 2012

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzania planu

Uchwała nr
XIX/365/12
Rady Miasta Gdyni z dnia
25 kwietnia 2012
r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana.
Uchwała uchyla wcześniejszą uchwałę nr XXXV/786/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i Dickmana.

Informacje dotyczące wcześniejszych prac planistycznych

Uchwała nr
XXXV/786/09
Rady Miasta Gdyni z dnia
30 września 2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i Dickmana
została uchylona

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 25.04.2012
Data udostępnienia informacji: 03.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.07.2023 13:01 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
13.07.2023 13:00 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
13.07.2023 12:56 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
13.07.2023 12:55 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
13.07.2023 12:53 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
13.07.2023 12:53 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.09.2022 10:30 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.09.2022 08:34 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
22.09.2022 13:33 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
17.06.2021 13:23 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.09.2020 12:49 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
26.02.2020 10:31 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.02.2020 10:30 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.03.2019 15:24 Usunięcie załącznika nr 2 Bartłomiej Poźniak
26.04.2017 11:37 Korekta Bartłomiej Poźniak
12.04.2017 13:41 Korekta Bartłomiej Poźniak
12.04.2017 13:40 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2017 14:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
19.12.2013 11:35 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.09.2013 13:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2013 08:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
14.02.2013 11:59 Korekta Bartłomiej Poźniak
14.02.2013 11:59 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.01.2013 15:12 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
02.10.2012 11:19 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
23.07.2012 15:34 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.07.2012 13:35 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.07.2012 12:55 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
17.07.2012 09:12 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
11.05.2012 11:33 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.05.2012 13:47 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
09.05.2012 12:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.05.2012 12:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.05.2012 10:42 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 11:22 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 14:39 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 14:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 14:25 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 14:01 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 13:59 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 13:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 14:13 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 14:11 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 14:09 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 14:05 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 14:05 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 14:03 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 14:00 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:55 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:54 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:50 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:48 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:44 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:43 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:40 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:37 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:32 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.03.2012 14:50 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.03.2012 14:49 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
21.03.2012 13:47 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.02.2012 15:33 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
03.02.2012 10:56 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak