0101 Babie Doły, Obłuże i Oksywie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana


Uchwała nr XXIII/479/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w całości.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 9 września 2020 r. (sygn. akt II SA/Gd 534/19) oddalił skargę. Wyrok jest prawomocny.
Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 2 listopada 2012 r., poz. 3422

Informacje dotyczące uchwalenia

Uchwalony: uchwałą nr XXIII/479/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012
Tekst uchwały (489 KB)
Załącznik numer 3 do uchwały (29 KB)
Rysunek planu - kolorowy (7,39 MB)
Rysunek planu - czarno-biały (11,3 MB)

Plik GML (12 KB)

Rysunek planu - GeoTIFF (28,85 MB)
Legenda do rysunku planu - JPG (1,6 MB)


Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 23 lipca 2012 do 21 sierpnia 2012
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (25 KB)
Tekst projektu planu (507 KB)
Rysunek projektu planu (12,6 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (414 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - załączniki (920 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (12,9 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzania planu

Uchwała nr XIX/365/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana.
Uchwała uchyla wcześniejszą uchwałę nr XXXV/786/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i Dickmana.
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (26 KB)
Treść uchwały (46 KB)
Załącznik graficzny do uchwały (233 KB)
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (26 KB)

Informacje dotyczące wcześniejszych prac planistycznych

Uchwała nr XXXV/786/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i Dickmana została uchylona

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Tymon Chwalisz
Data wytworzenia informacji: 25.04.2012
Data udostępnienia informacji: 03.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.09.2022 10:30 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
26.09.2022 08:34 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
22.09.2022 13:33 Aktualizacja treści Tymon Chwalisz
17.06.2021 13:23 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.09.2020 12:49 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
26.02.2020 10:31 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.02.2020 10:30 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.03.2019 15:24 Usunięcie załącznika nr 2 Bartłomiej Poźniak
26.04.2017 11:37 Korekta Bartłomiej Poźniak
12.04.2017 13:41 Korekta Bartłomiej Poźniak
12.04.2017 13:40 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.04.2017 14:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
19.12.2013 11:35 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.12.2013 12:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.09.2013 13:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
26.03.2013 08:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
14.02.2013 11:59 Korekta Bartłomiej Poźniak
14.02.2013 11:59 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.01.2013 15:12 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
02.10.2012 11:19 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
23.07.2012 15:34 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.07.2012 13:35 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.07.2012 12:55 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
17.07.2012 09:12 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
11.05.2012 11:33 Korekta Bartłomiej Poźniak
10.05.2012 13:47 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
09.05.2012 12:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.05.2012 12:23 Korekta Bartłomiej Poźniak
09.05.2012 10:42 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
26.03.2012 11:22 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 14:39 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 14:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 14:25 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 14:01 Korekta Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 13:59 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 13:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 14:13 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 14:11 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 14:09 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 14:05 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 14:05 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 14:03 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 14:00 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:55 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:54 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:50 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:48 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:44 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:43 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:40 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:37 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:36 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:32 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
22.03.2012 13:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.03.2012 14:50 Korekta Bartłomiej Poźniak
21.03.2012 14:49 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
21.03.2012 13:47 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.02.2012 15:33 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
03.02.2012 10:56 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak