Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 220

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Od poniedzialku do piatku

Numer telefonu:
58 668-87-25

Fax: 58 668-87-10
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek - do pobrania poniżej
- wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających do ruchu (oryginały do wglądu), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest jego właścicielem dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdem
-dowód uiszczenia opłaty
-upoważnienie w przypadku gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem firmy
-dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu /
Sposób załatwienia sprawy: Po weryfikacji dokumentów organ wydaje zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wraz z wnioskowaną liczbą wypisów.
Opłaty:

opłata administracyjna:
wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.
za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 100 zł


Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem "zmiana zaświadczenia na potrzeby własne"

Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
j.t Dz.U. z 2022 r. poz. 180 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2020r poz. 256 z późn.zm.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.06.2022 09:18 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
24.06.2022 09:12 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
21.03.2022 09:55 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
30.07.2020 12:00 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
18.11.2014 13:50 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
19.03.2014 13:42 Korekta Grzegorz Siewert
29.01.2014 11:14 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
29.01.2014 10:29 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
03.09.2013 11:00 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
03.09.2013 10:57 Korekta Grzegorz Siewert
03.09.2013 10:56 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
03.09.2013 10:54 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
03.09.2013 10:49 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
03.09.2013 10:46 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
03.09.2013 10:34 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
02.09.2013 15:23 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
03.06.2013 10:59 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
02.08.2011 12:22 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
08.07.2011 14:28 Korekta Grzegorz Siewert
08.07.2011 14:14 Korekta Grzegorz Siewert
22.09.2010 14:52 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 11:54 Korekta Jolanta _Sapierów