Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (SPEDYCJA)

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 220

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-25

Fax: 6688702
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej

•dokumenty potwierdzające fakt utraty uprawnienia na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy w przypadku podania takich okoliczności we wniosku.
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie w/w dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu wtórnika licencji. Wtórnik licencji można odebrać osobiście w pok. 220 lub może być doręczony za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
Opłaty: opłata administracyjna za wydanie wtórnika licencji:
•w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - w wysokości 10 % najwyższej opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie uprawnienia,
•w innych przypadkach - w wysokości 25 % najwyższej opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie uprawnienia.
Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem " wtórnik licencji - przewóz rzeczy (spedycja)"
Czas załatwienia sprawy: 3 miesiące od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
j.t Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2017r poz. 1257 z późn.zm.
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej j.t Dz.U z 2016 r poz.1827
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Grzegorz Siewert
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 21.08.2017
Data udostępnienia informacji: 21.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.11.2017 10:27 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
25.08.2017 14:53 Korekta Michał Kowalski