Wtórnik zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 220

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-25

Fax: 6688702
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej
oświadczenie o zwrocie dokumentu w przypadku odnalezienia
dokument potwierdzający fakt utraty zezwolenia
dowód uiszczenia opłaty
upoważnienie w przypadku gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem firmy
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu/
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie w/w dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu wtórnika zezwolenia wraz z wnioskowaną liczbą wypisów. Wtórnik zezwolenia można odebrać osobiście w pok. 220 lub może być doręczony za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
Opłaty: opłata administracyjna:
za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia
Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem " wtórnik wypisu z zezwolenia na przewozy regularne"
Czas załatwienia sprawy: do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: - w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
j.t Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2017r poz. 1257 z późn.zm.
Inne informacje: -

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Grzegorz Siewert
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 21.08.2017
Data udostępnienia informacji: 21.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.06.2019 09:18 Korekta Grzegorz Siewert
03.11.2017 10:50 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
25.08.2017 15:12 Korekta Michał Kowalski