Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanych licencjach i zezwoleniach dot. wykonywania transportu drogowego

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 220

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-25

Fax: 6688702
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Podanie o wydanie zaświadczenia wraz z opłatą skarbową.
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie podania zostaje wystawione zaświadczenie.
W/w zaświadczenie można odebrać osobiście w pok. 220 lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
Opłaty: opłata skarbowa:
- 17zł za wydanie zaświadczenia
Opłatę można uiścić w kasie UM Gdyni sala obsługi mieszkańców lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 - z dopiskiem "zaświadczenie"
Czas załatwienia sprawy: 7 dni od daty złożenie podania
Tryb odwoławczy: -
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2017r poz. 1257 z późn.zm.
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej j.t Dz.U z 2016 r poz. 1827 z późn.zm.
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym j.t Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn.zm.;
Inne informacje: --

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Grzegorz Siewert
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 21.08.2017
Data udostępnienia informacji: 21.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.11.2017 10:54 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
25.08.2017 15:16 Korekta Michał Kowalski