2021

Luty 2021

Gospodarki Komunalnej 18.02, godz. 17.00
Kultury 18.02, godz. 16.30
Oświaty 24.02, godz. 11.30
Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia 16.02, godz. 17.00
Planowania Przestrzennego i Strategii 17.02, godz. 16.00
Rewizyjna 25.02, godz. 16.30
Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa 22.02, godz.16.30
Skarg, Wniosków i Petycji
Sportu 23.02, godz. 16.00
Budżetowa


Styczeń 2021

Gospodarki Komunalnej 21.01, godz. 17.00

Kultury 21.01, godz. 16.30
Oświaty ---------------------
Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia ---------------------
Planowania Przestrzennego i Strategii 26.01, godz. 16.00
Rewizyjna 28.01, godz. 16.30
Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa 25.01, godz. 16.30
Skarg, Wniosków i Petycji 26.01, godz. 18.00
Sportu ---------------------
Budżetowa ---------------------

Zgodnie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi w sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568) posiedzenia komisji (z wyjątkiem Komisji Budżtowej_ odbywają się w trybie zdalnym (online). 
Osoby zainteresowane przysłuchiwaniem się obradom prosimy o kontakt z Biurem Rady Miasta do godz. 15:00 w dniu obrad komisji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 15.01.2021
Data udostępnienia informacji: 15.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.02.2021 14:58 Korekta Dorota Nelke
15.02.2021 14:55 Aktualizacja treści Dorota Nelke
15.02.2021 14:52 Aktualizacja treści Dorota Nelke
15.01.2021 13:38 Aktualizacja treści Dorota Nelke