System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Na podstawie §20 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. 2016, poz.113, zm. poz. 1744) Prezydent Miasta Gdyni ustanowił System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Deklarację Stosowania Zasad Bezpieczeństwa Informacji.

Celem systemu jest zapewnienie poufności, dostępności oraz integralności informacji we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Gdyni.

Deklaracja stosowania zasad bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 25.10.2016
Data udostępnienia informacji: 14.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.11.2016 10:42 Dodanie informacji Michał Kowalski