Świadczenie rodzicielskie

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 13

W godzinach: 09:00 - 15:00
W dniach:

poniedziałek - piątek

Wnioski elektroniczne należy składać za pośrednictwem portalu Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/). Wnioski papierowe można pozostawiać we wrzutni na dokumenty przy wejściu do Urzędu, przesyłać pocztą lub składać osobiście przy stanowisku Wydziału Spraw Społecznych (Pon - Pt, godz. 9:00 - 15.00, wejście przez Informację Turystyczną).

Wypłaty świadczeń są realizowane w dniach od 10-go do 15-go każdego miesiąca. Jeśli 10-ty przypada w niedzielę lub święto, wypłata nastąpi w najbliższy dzień roboczy.

Informacja telefoniczna Wydziału Spraw Społecznych:
58 668-85-69, 58 668-85-73, 58 668-85-99, 58 668-85-80, 58 668-85-62, 58 668-85-68, 58 668-85-81, 58 668-85-85, 58 668-89-80,Numer telefonu:
58 668-85-69

Fax: 58 668-85-95
E-mail: rds@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek
Sposób załatwienia sprawy: - na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i wydaje decyzję,
- w przypadku decyzji przyznającej świadczenie, świadczenie wypłacane jest przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto od 10 do 15 dnia każdego miesiąca.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466)
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)
Inne informacje: Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Wasilewska
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wójciak
Data wytworzenia informacji: 04.01.2016
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.07.2023 10:27 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
24.04.2023 08:16 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
18.04.2023 10:01 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
11.04.2023 08:00 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
05.04.2023 10:53 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
27.03.2023 10:56 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
27.03.2023 10:50 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
20.03.2023 08:22 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
14.03.2023 08:10 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
07.03.2023 11:15 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
20.02.2023 10:40 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
20.02.2023 09:12 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.02.2023 15:50 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
13.12.2022 10:35 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
14.11.2022 08:19 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
02.11.2022 09:15 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
25.10.2022 10:51 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
17.10.2022 13:09 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
10.10.2022 07:47 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
26.09.2022 08:04 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
19.09.2022 15:22 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
19.08.2022 13:39 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
09.08.2022 08:07 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.08.2022 11:10 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.08.2022 11:08 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
19.07.2022 08:21 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
06.07.2022 08:50 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
28.06.2022 08:45 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
21.06.2022 15:03 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
02.06.2022 15:41 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
23.05.2022 09:29 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.05.2022 08:54 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
25.04.2022 11:37 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
11.04.2022 11:16 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.04.2022 09:33 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
28.03.2022 09:10 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
22.03.2022 15:03 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
15.03.2022 12:32 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
08.03.2022 08:40 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
07.03.2022 15:09 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
21.02.2022 09:35 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
15.02.2022 12:51 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
07.02.2022 14:50 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
25.01.2022 16:50 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
18.01.2022 10:03 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.01.2022 08:14 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
27.12.2021 14:48 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
13.12.2021 10:22 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
06.12.2021 08:16 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
29.11.2021 12:44 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
22.11.2021 08:38 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
22.11.2021 08:32 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
15.11.2021 10:33 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
08.11.2021 12:28 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.11.2021 13:48 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
26.10.2021 10:31 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
18.10.2021 08:56 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
12.10.2021 10:54 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
11.10.2021 14:02 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
07.10.2021 07:24 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
21.09.2021 07:09 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
13.09.2021 09:07 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
08.09.2021 08:30 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
07.09.2021 08:02 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
30.08.2021 11:17 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
23.08.2021 13:30 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
16.08.2021 13:23 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
12.08.2021 11:28 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
10.08.2021 09:40 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
02.08.2021 13:33 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
21.07.2021 16:24 Korekta Piotr Wójciak
05.07.2021 10:57 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
21.06.2021 12:13 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.06.2021 08:59 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.05.2021 12:23 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
14.04.2021 12:37 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
06.04.2021 14:51 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
29.03.2021 13:47 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
09.03.2021 09:36 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
02.03.2021 15:31 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
09.10.2020 10:24 dodanie załącznika Piotr Wójciak
16.09.2020 12:04 Korekta Piotr Wójciak
16.09.2020 11:29 Korekta Piotr Wójciak
29.07.2020 15:26 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
02.07.2020 09:49 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
02.06.2020 09:50 Korekta Piotr Wójciak
02.06.2020 09:49 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
20.04.2020 22:35 Korekta Piotr Wójciak
26.02.2020 13:39 Korekta Piotr Wójciak
03.07.2019 15:15 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
11.04.2019 13:38 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
15.03.2019 10:32 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
02.11.2018 15:49 Dodanie informacji Piotr Wójciak
13.06.2018 12:00 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
03.11.2017 08:54 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
01.09.2017 11:38 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
15.05.2017 12:21 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
15.05.2017 12:12 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski