Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni

Zapisując się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz korzystając z usług świadczonych przez bibliotekę, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.1. Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO).
2. Administratorem Państwa danych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni (81-401) z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 141-143.
3. Dane przechowywane będą w czasie niezbędnym do zrealizowania w/w obowiązku prawnego.
4. Zgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Niepodanie tych danych uniemożliwi jego wykonanie.
6. W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@bibliotekagdynia.pl.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, 1669).
3. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 poz. 997).
4. Regulamin korzystania z  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: _Ewa Janicka
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Janicka
Data wytworzenia informacji: 31.10.2018
Data udostępnienia informacji: 31.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.10.2018 13:45 Korekta Ewa Janicka
31.10.2018 13:45 Dodanie informacji Ewa Janicka