Regulaminy organizacyjne

Regulaminy obowiązujące w Przedszkolu nr 48 "Morska Przygoda"

Regulamin Pracy
Regulamin Przedszkola nr 48
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin Inwentaryzacji
Regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi
Regulamin Nagród Dyrektora dla pracowników pedagogicznych
Regulamin Nagród Dyrektora dla pracowników niepedagogicznych
Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
Regulamin oceny pracowników samorządowych
Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
Regulamin postępowania i udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 14 tys. euro
Regulamin postępowania i udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa przekracza kwotę 14 tys. euro
Regulamin korzystania z placu zabaw Przedszkola nr 48


Wyżej wymienione regulaminy dostępne są w kancelarii dyrektora

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Smolik
Wprowadził informację: Katarzyna Gardocka
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Gardocka
Data wytworzenia informacji: 13.03.2013
Data udostępnienia informacji: 13.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.09.2013 12:14 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
13.03.2013 20:29 Korekta Katarzyna Gardocka
13.03.2013 20:21 Dodanie informacji Katarzyna Gardocka