Ewidencje


EWIDENCJE

-    Dowodów księgowych,
-    Księgi inwentarzowe,
-    Czasu pracy,
-    List obecności pracowników niepedagogicznych,
-    Wyjść służbowych w godzinach pracy,
-    Księgi arkuszy ocen,
-    Księgi protokołów egzaminu dojrzałości,
-    Protokolarz Zespołu Kierowniczego,
-    Protokolarz Rady Pedagogicznej,
-    Księgi uczniów,
-    Księga zastępstw,
-    Księga wieloletnich zarządzeń,
-    Księga zarządzeń CKZiU nr 1  obowiązująca w danym roku szkolnym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Barbara Marciniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Marciniak
Data wytworzenia informacji: 01.04.2021
Data udostępnienia informacji: 01.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.03.2022 12:02 Aktualizacja treści Barbara Marciniak