Archiwa

ARCHIWUM
 

-   Akta osobowe byłych pracowników,
-   Arkusze ocen absolwentów,
-   Protokoły egzaminów dojrzałości,
-   Kartoteki wynagrodzeń pracowników,
-   Dzienniki lekcyjne,
-   Dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
-   Dzienniki zajęć psychologicznych i pedagogicznych,
-   Dokumentacja księgowości,
-   Księgi uczniów,
-   Zarządzenia dyrektora szkoły,
-   Arkusze organizacyjne szkoły,
-   Protokoły   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika _Luks
Ostatnio zmodyfikował: Monika Luks
Data wytworzenia informacji: 01.01.2009
Data udostępnienia informacji: 12.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.10.2012 13:46 Korekta Monika Luks
12.10.2012 13:42 Dodanie informacji Monika Luks