Informacja o inspektorze ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w Środowiskowym Domu Samopomocy Maczka 2 jest pani Wioletta Roczniok.

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: iod@cargdynia.pl

2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej  pod adresem:

 Środowiskowy Dom Samopomocy Maczka 2
 ul. Gen. Maczka 1,  81-417 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Kulas
Wprowadził informację: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Data wytworzenia informacji: 25.11.2021
Data udostępnienia informacji: 25.11.2021