Informacja o Inspektorze Ochrony Danych

Inspektorem ochrony danych w Gdyńskim Centrum Usług Opiekuńczych w Gdyni
jest pani Wioletta Roczniok.

Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej,
adres email: iod@cargdynia.pl 
lub
listownie na adres korespondencyjny: 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Nowicka
Wprowadził informację: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Data wytworzenia informacji: 15.02.2021
Data udostępnienia informacji: 15.02.2021