Deklaracja dostępności


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych - GCUO zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony w BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

GCUO nie posiada własnej strony internetowej www.

SKRÓTY KLAWIATUROWE
Na stronie BIP Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest pani Edyta Kamaszyn - kontakt e-mail: e.kamaszyn@gcuo.pl, telefon kontaktowy: 789-259-683.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1.Siedziba Centrum Usług Opiekuńczych znajduje się pod adresem:
 
ul. Warszawska 67A, 81-309 Gdynia na parterze budynku współdzielonego z DOPS 1 w dzielnicy Gdynia - Śródmieście.

2. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Warszawskiej po schodach głównych.
Wejście do budynku zabezpieczone jest drzwiami zamykanymi na klucz (zamek górny i dolny), otwierane przez pracownika, po uprzednim naciśnięciu dzwonka.

W chwili obecnej wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz na wózkach inwalidzkich.

3. Wzdłuż budynku, po lewej stornie wyznaczone jest 1 ogólnodostępne miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych na parkingu GCUO / DOPS 1.

4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5. W siedzibie GCUO nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Nowicka
Wprowadził informację: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Data wytworzenia informacji: 29.01.2021
Data udostępnienia informacji: 29.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.05.2021 08:41 Aktualizacja treści Sylwia Dąbrowska - Chwal
01.02.2021 11:32 Aktualizacja treści Sylwia Dąbrowska - Chwal
29.01.2021 14:49 Aktualizacja treści Sylwia Dąbrowska - Chwal