Informacja o Inspektorze Ochrony Danych

Inspektorem ochrony danych w Centrum Samopomocy w Gdyni jest pani Wioletta Roczniok.

Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest:
a. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: iod@cargdynia.pl 
b. za pośrednictwem poczty tradycyjnej  pod adresem:
Centrum Samopomocy w Gdyni
ul. Warszawska 42, 81- 309 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Harhaj
Wprowadził informację: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Data wytworzenia informacji: 01.02.2020
Data udostępnienia informacji: 06.02.2020