Informacja na temat ochrony danych osobowych w Gdyńskim Centrum Zdrowia

Szanowni Państwo,
Gdyńskie Centrum Zdrowia zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie  o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1) zwanym dalej „Rozporządzeniem”, w zakresie ochrony danych osobowych informuje, że:

1.      Administratorem danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Zdrowia, 81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43,
tel. 58 880 83 22, mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl
2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gdyńskim Centrum Zdrowia jest możliwy pod numerem 58 880 83 22,
mail: iod@gcz.gdynia.pl.
3.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji zadań ustawowych oraz zadań realizowanych
w interesie publicznym w związku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. a, b, h – Rozporządzenia.
4.      Przysługuje Państwu prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.      Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych,
w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6.      Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Gdyńskie Centrum Zdrowia wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
7.      Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Gdyńskim Centrum Zdrowia na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
8.      Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
9.      Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może skutkować brakiem możliwości wykonania uprawnienia i/lub realizacji działania, o które Państwo wnioskowaliście.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Melki
Ostatnio zmodyfikował: Anna Melki
Data wytworzenia informacji: 26.06.2018
Data udostępnienia informacji: 26.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.06.2018 20:56 dodanie informacji Anna Melki
26.06.2018 20:54 Dodanie informacji Anna Melki