Procedura ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych

Procedura okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych obowiązująca w Przedszkolu Nr 35 „Pod Żaglami" w Gdyni

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.; Dz.U.2001 nr 142, poz. 1593 ze zm.);
 • Rozp. Rady Ministrów z 13 marca 2007r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych(Dz.U. 2007 nr 55, poz.361);
 • Rozp. Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2005 nr 146, poz. 1222 ze zm,).
 1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy samorządowi zatrudnieni w przedszkolu:
  • główna księgowa
  • starszy intendent
 2. Pierwsza ocena pracownika musi być przeprowadzona nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika, a następna co najmniej raz na dwa lata.
 3. Oceny dokonuje dyrektor przedszkola.
 4. Dyrektor sporządza ocenę na podstawie kryteriów obowiązkowych i wybranych, określonych w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów  z 13 marca 2007r.
 5. Dyrektor wybiera kryteria oceny po uprzednim omówieniu z ocenianym sposobu realizacji obowiązków na danym stanowisku pracy.
 6. Dyrektor wyznacza termin sporządzenia oceny na piśmie, określa miesiąc i rok.
 7. Wybrane kryteria i informacje o terminie sporządzenia oceny na piśmie dyrektor wpisuje do arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego.
 8. Po sporządzeniu oceny na piśmie dyrektor wręcza je ocenianemu.
 9. Oceniany ma prawo do złożenia odwołania do dyrektora przedszkola, w ciągu 7 dni od doręczenia oceny.
 10. Arkusz oceny na piśmie włącza się do akt osobowych .

Procedura obowiązuje od 1 września 2007r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Sikorska
Wprowadził informację: Barbara Lubrycht
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Lubrycht
Data wytworzenia informacji: 01.09.2007
Data udostępnienia informacji: 08.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.10.2011 16:46 Aktualizacja treści Barbara Lubrycht
08.10.2011 16:44 Dodanie informacji Barbara Lubrycht