Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach oraz o sposobach i zasadach ich udostępniania

Przedszkole prowadzi:


1. Rejestry:
 • zarządzeń wewnętrznych dyrektora
 • upoważnień i pełnomocnictw
 • wzorów pieczęci i stempli
 • uchwał Rady Miasta
 • uchwał Rady Pedagogicznej
 • uchwał Rady Rodziców
 • druków ścisłego zarachowania
 • druków własnych przedszkola
 • zamówień publicznych
 • umów
 • wypadków
 • odpłatności za przedszkole
 • korespondencji wychodzącej i przychodzącej
2. Ewidencje:
 • akta osobowe pracowników - dostępne w kancelarii dyrektora
 • nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego - dostępne w kancelarii dyrektora
 • czasu pracy pracowników nie będących nauczycielami - dostępne w kancelarii głównej księgowej i specjalisty do spraw kadr i płac
 • wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach - dostępne w kancelarii głównej księgowej i specjalisty do spraw kadr i płac
 • urlopów pracowników - dostępne w kancelarii dyrektora
 • dzieci z podziałem na grupy wiekowe - dostępne w kancelarii dyrektora
 • oświadczeń o zachowaniu tajemnicy służbowej - dostępne w kancelarii dyrektora
 • wyjść poza teren placówki - w kancelarii intendenta
3. Archiwa przedszkola, a w nich:
 • akta archiwalne kategorii A
 • kadry
 • finanse i księgowość
 • płace
 • działalność przedszkola

Akta i dokumenty i archiwa udostępniane są do wglądu wicedyrektorowi, głównemu księgowemu, specjaliście ds. kadr i płac oraz intendentowi za zgodą dyrektora przedszkola.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Sikorska
Wprowadził informację: Dorota Sikorska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Sikorska
Data wytworzenia informacji: 06.11.2015
Data udostępnienia informacji: 06.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.11.2015 12:31 Dodanie informacji Dorota Sikorska