Status prawny, regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Przedszkolu Nr 42 „Pod Modrzewiem" - do wglądu w kancelarii przedszkola.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 42 "Pod Modrzewiem" w Gdyni.
Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Nr 42 „Pod Modrzewiem" w Gdyni.
Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi w Przedszkolu Nr 42 „Pod Modrzewiem" w Gdyni.
Instrukcja kontroli wewnętrznej i procedur kontroli wydatków ze środków publicznych w Przedszkolu Nr 42 „Pod Modrzewiem" w Gdyni.
Instrukcja kasowa.
Instrukcja inwentaryzacyjna.
Zakładowy plan kont.
Regulamin zasad wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom w Przedszkolu Nr 42 „Pod Modrzewiem"
Instrukcja obiegu informacji w Przedszkolu Nr 42 „Pod Modrzewiem".
Regulamin Rady Rodziców.
Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami.
Regulamin spacerów i wycieczek.
Regulamin ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Nr 42 „Pod Modrzewiem" w Gdyni.
Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela w Przedszkolu Nr 42 „Pod Modrzewiem" w Gdyni.
Regulamin bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 42 „Pod Modrzewiem" w Gdyni.
Regulamin przyznawania nagród dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli.
Regulamin organizacyjny w Przedszkolu Nr 42 „Pod Modrzewiem" w Gdyni.
Regulamin nagród dla pracowników administracji i obsługi.

Struktura

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Nowakowska
Wprowadził informację: Jacek _Landowski
Ostatnio zmodyfikował: Jacek Landowski
Data wytworzenia informacji: 21.02.2009
Data udostępnienia informacji: 21.02.2009
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2013 20:08 Korekta Jacek Landowski
30.08.2010 21:52 Korekta Jacek Landowski
30.08.2010 21:41 Aktualizacja treści Jacek Landowski