Rejestry, ewidencje, archiwa

Przedszkole  Nr 43 "Jantarek" w Gdyni

 

Przdszkole nr 43 "Jantarek" Spis zdawczo – odbiorczy akt Nr 1 MATERIAŁY  ARCHIWALNE  KAT. A 

Lp

Znak teczkiTytuł teczki lub tomuDaty skrajne od-doKat.aktLiczba teczekData zniszczeniaUwagi

1.

1/1

* Statystyka i sprawozdawczość

* Budżet ( w tym: PIT-4,

CIT-2,CIT-8, bilans i załączniki, sprawozdania )

(0221, 3014)

 

1983 – 2007r.

   

1993 – 1995r.

 
   

A

   

1

  

2.

1/2

* Budżet (w tym: sprawozdania opisowe, bilanse)

* Budżet (w tym: plany finansowe, bilanse, sprawozdania)

(3014)

 
  

1995 – 1998r.

   

1999 – 2003r.

   

A

   

1

  

3.

1/3

Budżet (w tym: plany finansowe, sprawozdania, bilanse)

(3014)

 
   

2004 – 2006r.

   

A

   

1

  

4.

1/4

Zalecenia powizytacyjne (0911)

Roczne plany pracy

Plany nadzoru pedagogicznego i

plany rozwoju

Mierzenie jakości pracy Przedszkola

(0210)

 
 

1986 – 1989r.

     

1992 – 2008r.

      

A

      

1

  
 

Przedszkole  Nr 43 "Jantarek" w Gdyni   Spis zdawczo –odbiorczy akt Nr 3   KSIĘGOWOŚĆ  

Lp

Znak teczki

Tytuł teczki lub tomu

Daty skrajne od - do

Kat. aktLiczba teczekData zniszczenia

Uwagi

1.

3/1

Dowody księgowe m-c I – IV

(3321)

2004r.

B5

1

2010r.

 

2.

3/2

Dowody księgowe m-c V - IX

2004r.

B5

1

2010r.

 
 

3.

3/3

Dowody księgowe m-c X - XII

2004r.

B5

1

2010r.

 
 

4.

3/4

Dowody księgowe m-c I - II

2005r.

B5

1

2011r.

 
 

5.

3/5

Dowody księgowe m-c III - V

 

2005r.

B5

1

2011r.

 

6.

3/6

Dowody księgowe VI - VIII

2005r.

B5

1

2011r.

 
 

7.

3/7

Dowody księgowe m-c IX - X

2005r.

B5

1

2011r.

 
 

8.

3/8

Dowody księgowe m-c XI – XII

 

2005r.

B5

1

2011r.

 

9.

3/9

Dowody księgowe m-c I - II

2006r.

B5

1

2012r.

 
 

10.

3/10

Dowody księgowe m-c III - IV

2006r.

B5

1

2012r.

 
 

11.

3/11

Dowody księgowe m-c V - VI

2006r.

B5

1

2012r.

 
 

12.

3/12

Dowody księgowe m-c VII - X

2006r.

B5

1

2012r.

 
 

13.

3/13

Dowody księgowe m-c XI - XII

2006r.

B5

1

2012r.

 
 

14.

3/14

Dowody księgowe m-c I - II

2007r.

B5

1

2013r.

 
 

15.

3/15

Dowody księgowe m-c III - IV

2007r.

B5

1

2013r.

 
 

16.

3/16

Dowody księgowe m-c V - VI

2007r.

B5

1

2013r.

 
 

17.

3/17

Dowody księgowe m-c VII - X

2007r.

B5

1

2013r.

 
 

18.

3/18

Dowody księgowe m-c XI - XII

2007r.

B5

1

2013r.

 

19.

3/19

Listy płac  (3331)

1992-1993r.

B50

1

 
  

20.

3/20

Listy płac

1994-1995r.

B50

1

 
  

21.

3/21

Listy płac

1996-1998r.

B50

1

 
  

22.

3/22

Listy płac

 

1999-2001r.

B50

1

  

23.

3/23

Listy płac

Prace zlecone – umowy, należności z tytułu składek

  

2002-2004r.

  

B50

  

1

 
  

24.

3/24

Listy płac

2005-2007r.

B50

1

 
  

25.

3/25

Listy płac zbiorczo (3330)

2002-2004r.

BE5

1

 
  

26.

3/26

Listy płac zbiorczo

2005-2007r.

BE5

1

 
  

27.

3/27

Dokumentacja służąca sporządzaniu list płac: wykazy odprowadzanych składek i potrąceń: ZFŚS, PZU, KZP, ZNP; wykazy uprawnionych do premii

(3330)

      

2004-2007r.

      

B5

      

1

 
      

2013r.

 

28.

3/28

Dokumenty ZUS: zasiłki rodzinne, karty zasiłkowe, zwolnienia lekarskie, zestawienia składek ZUS, zasiłki wychowawcze

(3344, 8123)

    

1992-2000r.

2002-2003r.

     

B5

     

1

 
       

29.

3/29

1. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych    (3343)

2. Deklaracje i rozliczanie podatku VAT: PIT-4, VAT-7, CIT-8, CIT-2/0    (3327),

3. Faktury sprzedaży VAT

  

2002-2005r.

  

2003-2005r.

2003-2007r.

      

B5

      

1

  

2011r.

  

2011r.

2013r.

 
 

30.

3/30

Rada Rodziców – dokumenty księgowe ( w tym umowy-zlecenia)         (3321)

  

2003-2005r.

  

B5

  

1

  

2011r.

Umowy-zlecenia z odprow. składkami ZUS-B50 

31.

3/31

Rada Rodziców – dokumenty księgowe ( w tym umowy-zlecenia , protokoły zużycia, protokoły z inwentaryzacji, odpłatność za przedszkole, zestawienia wpłat)

     

2005-2006r.

  
     

B5

     

1

     

2012r.

     Umowy-zlecenia -jak wyżej

32.

3/32

Kwitariusze przychodowo-rozchodowe – wyżywienie

(3350)

2003-2008r.

B5

1

2014r.

 

33.

3/33

Kwitariusze przychodowo-rozchodowe – KPP, KZD,

+ personel

  

2003-2008r.

  

B5

  

1

  

2014r.

 
 

34.

3/34

Rozchód wewnętrzny magazynu –żywność   (2103)

Zlecenie wydania z magazyny art. żywnościowych  (3350)

   

2004-2007r.

 
   

B5

   

1

 
   

2013r.

 

35.

3/35

Dowody wpłat KP

Dowody wypłat KW 

 

2004-2008r.

 

B5

 

1

 

2014r.

 
 

36.

3/36

Karty wynagrodzeń   (3332)

A - K

1983-1999r.

B50

1

   

37.

3/37

Karty wynagrodzeń

- Ż
 

1983-1999r.

 

B50

 

1

 
  

38.

3/38

Karty wynagrodzeń

2000-2005r.

B50

1

 
  

39.

3/39

Karty wynagrodzeń

2006-2007r.

B50

1

 
  
  

Przedszkole Nr 43 "Jantarek" w Gdyni   Spis zdawczo –odbiorczy akt Nr 4  ORGANIZACJA  PRZEDSZKOLA   

Lp

Znak teczki

Tytuł teczki lub tomu

Daty skrajne od - do

Kat. aktLiczba teczekData zniszczenia

Uwagi

1.

4/1

1. Dokumentacja techniczna budynku: (2220)

  1) Projekt techniczny technologiczny kotłowni olejowej 1995r.

  2) Studium ochrony powietrza dla modernizowanej kotłowni (2 egz.)

   3) Plan instalacji elektrycznych

   4) Dziennik budowy 1996r.

2. Projekt budowlano-wykonawczy na odprowadzenie wód deszczowych oraz budowę drogi wewnętrznej na terenie przedszkola (kanał deszczowy i budowa drogi wewnętrznej) 2006r.

 
                   

1995-2006r.

 
                       

BE5

                       1            Okres przechowywania liczy się od daty zaprzestania eksploatacji budynku  

2.

4/2

Zamówienia publiczne – umowy, rejestr umów, dokumentacja     (342)

  

1999-2008r.

 
  

B10

  

1

  

2019r.

 

3.

4/3

1) Korespondencja bieżąca 2004-2007r.

2) Umowy najmu 2004-2005r.

3) Rejestr wydanych zaświadczeń ZUS Rp7 2001-2004r.

4) Protokoły wyceny i przekazania -zabawki, protokoły zniszczeń –czeki, sprzęt i wyposażenie

          

2001-2007r.

            

B5

            

1

            

2013r.

 
 
        
 

Przedszkole  Nr 43 "Jantarek" w Gdyni   Spis zdawczo –odbiorczy akt Nr  5  SPRAWY  DYDAKTYCZNE   

Lp

Znak teczki

Tytuł teczki lub tomu

Daty skrajne od - do

Kat. aktLiczba teczekData zniszczenia

Uwagi

1.

5/1

Dzienniki zajęć Przedszkola

1997-1999r.

B10

1

2020r.

 
 

2.

5/2

Dzienniki zajęć Przedszkola

1999-2001r.

B10

1

2012r.

 
 

3.

5/3

Dzienniki zajęć Przedszkola

2001-2003r.

B10

1

2014r.

 
 

4.

5/4

Dzienniki zajęć Przedszkola

2003-2005r.

B10

1

2016r.

 
 

5.

5/5

Dzienniki zajęć Przedszkola

2005-2007r.

B10

1

2018r.

 
 

6.

5/6

Dzienniki zajęć Przedszkola 2007/2008r.

Dzienniki zajęć: gimnastyka korekcyjna 2004/2005r.; język  angielski, logopedia 2005/2006r.; rytmika, terapia pedagogiczna, j. angielski 2006/2007r.

       

2004-2008r.

       

B10

       

1

       

2019r.

 
 

7.

5/7

Karty zgłoszeń dzieci

2002-2006r.

B5

1

 

2012r.

 

8.

5/8

Karty zgłoszeń dzieci; rezygnacje

 
 

2006-2008r.

 

B5

 

1

 

2014r.

 

9.

5/9

Protokoły Rad Pedagogicznych

 
 

1984-2001r.

 

BE10

 

1

  
 

Przedszkole Nr 43 "Jantarek" w Gdyni   Spis zdawczo –odbiorczy akt Nr 6 WYKAZ  DOKUMENTÓW, DLA KTÓRYCH UPŁYNĄŁ CZAS PRZECHOWYWANIA      

Lp

Tytuł teczki lub tomu

Daty skrajne od - do

Liczba teczek

Uwagi

1.

    

2.

  

3.

  

4.

  

5.

        

6.

 

7.

       

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

    

14.

  

15.

  

16.

  

17.

 

18.

 

19.

   

20.

 

21.

 

22.

   

23.

  

24.

 

25.

    

26.

    

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

    

32.

   

33.

 

34.

  

35.

     

36.

      

37.

        

38.

     

39.

     

40.

   

41.

   

42.

   

43.

                  

Umowy o pracę, angaże, wymiary uposażeń

Przepisy: nagrody jubileuszowe, urlopy wychowawcze, zasiłki, FŚS

Umowy, faktury, zlecenia (MZEAS)

 

Analityka, prowadzenie sald,

Dowody księgowe, analityka, żywienie

 

Rachunki

Umowy-zlecenia

 

Przepisy i zarządzenia

Korespondencja-pisma wychodzące

 

Rada Rodziców-dochody i wydatki

Opłaty za przedszkole

Protokoły zdawczo-odbiorcze (intendentki)

Protokoły przyjęć dzieci

Umowy o pracę

Dowody wpłat KP, umowy-zlecenia, rachunki

Awanse i przeszeregownia-wykazy

Listy obecności

 

Analityka i syntetyka

 

Sprawozdania żywnościowe (rachunki i rozli-

czenia)

Dziennik żywieniowy

Korespondencja bieżąca

Sprawy socjalne-pożyczki

Karty wydatków i karty kontowe

Karty zgłoszeń dzieci

Rezygnacje z przedszkola

Deklaracje podatkowe VAT

Rozliczanie podatku od osób fizycznych

Rezygnacje z przedszkola

 

Księgi handlowe

 

Sprawy socjalne (talony, dofinansowanie

Wypoczynku, pożyczki)

Dowody magazynowe

 

Kartoteki magazynowe „rozpisane do 2001r.”,

„karty gospodarcze”,”zdjęte ze stanu do

2001r.”,pomoce-kartoteka główna

Kwitariusze przychodowe

 

Dziennik korespondencyjny

Protokoły komisji kwalifikacyjnej(przyjęcia

dzieci)

Wykazy nadgodzin nauczycieli i obsługi

Wykazy uprawnionych do premii-obsługa

 

Karty zgłoszeń dzieci, rezygnacje, zwolnienia

z odpłatności

Dowody wpłat za przedszkole

Wykazy godzin nadliczbowych nauczycieli

 

Dowody księgowe

 

Uzgodnienia sald

Zaświadczenia o wysokości zarobków

Rozliczenia delegacji służbowych

 

Bilingi telefoniczne

 

Kartoteki magazynowe

 

Dowody KP i KW

Pomoce ewidencyjne: nieobecności dzieci,

Odpisy

 

Sprawozdania żywnościowe

Odpłatność za przedszkole

 

Książka kasowa Komitetu Rodzicielskiego

 

Inwentaryzacja i protokoły zniszczeń

Karty zgłoszeń dzieci

Dane dot. liczebności dzieci

Księga inwentarzowa

Oświadczenia podatkowe i rozliczenie PIT-8

Listy obecności

Wykazy nadgodzin nauczycieli

Wykazy uprawnionych do premii

Sprawozdania kartotek

 

Magazyn wyda „W”

 

Kwitariusze przychodowe

 

Pomoce ewidencyjne: zakupy, jadłospisy

 

Raporty kasowe i dzienniki żywieniowe

 

Rozliczenia podatku PIT-8

Księga druków ścisłego zarachowania

Kwitariusze przychodowe i magazyn wyda

Jadłospisy

 

Dokumentacja księgowa Rady Rodziców: rachunki,umowy-zlecenia (bez składek ZUS),

Dowody wpłat, faktury

 

Zestawienia rachunków

 

Harmonogramy czasu pracy, plany urlopów, wnioski urlopowe, listy obecności

 

Wykazy nadgodzin personelu

Korespondencja

Nieaktualne umowy

Sprawy socjalno-bytowe

Instrukcje i zarządzenia

 

Protokoły z zebrań roboczych z personelem

Obsługi

Umowy o dzieło

Oświadczenia PIT-12

Używanie pojazdów do celów służbowych

Noty księgowe

 

Zbiorcze polecenia przelewów

Faktury VAT, PIT-4

Analityka kont

Dokumenty służące do sporządzania list płac

Zasiłki rodzinne

Godziny nadliczbowe nauczycieli

Deklaracje PZU

Rozliczanie podatku PIT-40,PIT-11, PIT-8

 

Rejestr zamówień publicznych

Rada Rodziców-dokumenty księgowe:protoko-

Ły zniszczeń, sprawozdania żywnościowe,

zestawienia rozchodu znaczków pocztowych,

środków czystościowych

 

Zamówienia publiczne- dokumenty przetar-

gowe: kosztorysy, przedmiary robót, umowy

 dot. modernizacji kuchni, remontu łazienki,

malowania kuchni

umowy-zlecenia (bez składek ZUS)

 

BHP-plany pracy i przeglądy

Plan ewakuacji

PZU – polisy, umowy

 

Nieszczęśliwe wypadki

Zakład patronacki-korespondencja

Dowody wpłat KP

 

ZNP-sprawy organizacyjne

Karty zgłoszeń dzieci

Dzienniki zajęć

 

System ewidencji kadr nauczycieli EWIKAN-formularze i instrukcje

Kopie zarządzeń Prezydenta m. Gdyni

Korespondencja i pisma okólne z UM Gdynia

Informacja o przedszkolu-dane liczbowe

  

1992-2001r.

 

1998-2001r.

1985-1994r.

  

1993-1999r.

 

1996-1997r.

1994-1995r.

 

1984-1991r.

  

1989r.

1994r.

1984r.

1989-92r.

1991r.

1997-1998r.

1990-1996r.

1992-1994

 

2001r.

  

1991-1992r.

1994-1995r.

1992-1994r.

1989-1999r.

1992r.

1993-2001r.

2000-2001r.

1997-2001r.

1995-2000r.

1993-1994r.

 

1992-1999r.

 

1990-1998r.

 

1993-1997r.

    

2000-2001r.

  

1987-1991r.

 

1983-1991r.

1984-1986r.

  

1995-1999r.

1989-1996r.

1984-1998r.

 

1993-2003r.

 

2001-2003r.

2001-2005r.

2001-2003r.

 

2001-2003r.

 

1993-2001r.

 

1997-2000r.

 

do 2004r.

2001r.

 

1997-2003r.

 

1992-1998r.

 

1995-2001r.

1999-2003r.

1994-1999r.

1984-1990r.

1995r.

1996-1997r.

1992-1995r.

1984-1992r.

2002-2003r.

 

1998-1999r.

 

1986-1993r.

 

1998r.

 

1992-1996r.

 

1994r.

1986r.

2000-2003r.

2000-2003r.

   

1999-2003r.

 

1993-1994r.

  

1998-2000r.

 

1995-1996r.r.

1998-2002r.

1992-2002r.

1999-2002r.

1985-1988r.

  

1984-1998r.

2003r.

2001-2002r.

 

2001-2002r.

 

2003r.

2000r.

2002-2003r.

2002-2003r.

1994-1999r.

1999-2000r.

1996-2000r.

1992-2002r.

 

1996-1997r.

   

2003r.

    

1995-1996r.

1996-1997r.

 

1990-1996r.

1986r.

1991-1998r.

 

1989-1992r.

1984-1992r.

2001-2003r.

 

1986-1996r.

1995r.

1987-1996r.

 

1996-1998r.,

2000r.

2004-2005r.

2001-2003r.

2001-2003r.

   

1

  

1

  

1

 

1

         

1

 

1

        

1

  

1

 

1

 

1

 

1

    

1

  

1

  

1

  

1

1

1

 

21

   

1

 

1

 

18

   

1

1

 

1

 

1

     

1

   

1

  

1

4

 

1

 

1

    

1

   

1

 

1

  

1

     

1

      

1

        

1

     

1

     

1

   

1

   

1

   

2

          
 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Aleksiak
Wprowadził informację: Jadwiga Całus
Ostatnio zmodyfikował: Jadwiga Całus
Data wytworzenia informacji: 25.03.2009
Data udostępnienia informacji: 25.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.03.2013 15:31 Aktualizacja treści Jadwiga Całus