Rejestry, ewidencje


EWIDENCJE I REJESTRY
 
 
-         Rejestr uchwał Rady Miasta
-         Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
-         Rejestr uchwał Rady Rodziców
 
  dostępne w - kancelaria dyrektora
 
-         Ewidencja i akta osobowe pracowników
-         Ewidencja czasu pracy pracowników nie będących nauczycielami
-         Ewidencja urlopów pracowników
-         Ewidencja wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
-         Rejestr odpłatności za przedszkole
 
   dostępne w - kancelaria dyrektora / księgowość
 
-         Rejestr zamówień publicznych do 14.000 euro
 
    dostępne w -  księgowość
 
-          Rejestr zarządzeń wewnętrznych dyrektora
-          Rejestr wzorów pieczęci i stempli
-          Rejestr druków ścisłego zarachowania
-          Rejestr druków własnych
-          Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej
 
    dostępne w - kancelaria dyrektora /  księgowość
 
     Przedszkole posiada jedno archiwum akt i dokumentów.
     Archiwum zakładowe przechowuje następujące akta i dokumenty :
-         akta osobowe byłych pracowników
-         kartoteki i listy płac obecnych i byłych pracowników
-         dokumentacja księgowa
-         raporty księgowe
-         dzienniki żywieniowe
-         kwitariusze odpłatności rodziców za przedszkole
-         dokumentacja techniczna budynku
-         dzienniki zajęć przedszkola
-         karty przyjęcia dzieci do przedszkola
-         protokolarze rad pedagogicznych
-         dokumenty rozliczeniowe ZUS
 
Akta i dokumenty archiwum zakładowego, zgodnie z Instrukcją archiwizacyjną, udostępniane są do wglądu głównemu księgowemu oraz specjaliście ds. kadr za zgodą dyrektora przedszkola.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wasińczuk
Wprowadził informację: Joanna Woźnicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Woźnicka
Data wytworzenia informacji: 20.09.2010
Data udostępnienia informacji: 16.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2013 11:47 Korekta Joanna Woźnicka
06.02.2011 19:53 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
20.09.2010 23:10 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka