Regulaminy

SPIS REGULAMINÓW I INSTRUKCJI OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU NR 4 W GDYNI
 
 
 Regulaminy organizacyjne :
 
·        Regulamin Rady Pedagogicznej
 
·        Regulamin Rady Rodziców
 
·        Regulamin Premiowania
 
·        Regulamin Nagród Dyrektora dla pracowników pedagogicznych
 
·        Regulamin Nagród Dyrektora dla pracowników nie będących nauczycielami
 
·        Regulamin Przyznawania Dodatku Motywacyjnego dla nauczycieli
 
·        Regulamin Komisji Inwentaryzacyjnej
 
·        Regulamin Pracy
 
·        Regulamin przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników
 
·        Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
 
·        Regulamin organizacji spacerów i wycieczek przedszkolnych
 
·        Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
    Wyżej wymienione regulaminy dostępne są w Kancelarii Dyrektora.
 
 Instrukcje zakładowe :
 
·        Instrukcja kancelaryjna i archiwum zakładowego
 
·        Instrukcja Kasowa Przedszkola Nr 4 w Gdyni
 
·        Instrukcja obiegu dokumentów  księgowych
 
·        Instrukcja kontroli wewnętrznej
 
·        Instrukcja inwentaryzacji składników majątku przedszkola
 
Wyżej wymienione instrukcje dostępne są w Kancelarii Dyrektora , Księgowości.
 
·        Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Przedszkola Nr 4
 
Wyżej wymienione instrukcje dostępne są w Kancelarii Dyrektora , na drogach ewakuacyjnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wasińczuk
Wprowadził informację: Joanna Woźnicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Woźnicka
Data wytworzenia informacji: 20.09.2010
Data udostępnienia informacji: 20.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.02.2011 19:52 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
20.09.2010 23:12 Dodanie informacji Joanna Woźnicka