Procedura obiegu informacji

PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI ZWROTNYCH

W RELACJI RODZICE – PRZEDSZKOLE

stosowana w Przedszkolu Nr 9 w Gdyni

 

1. Rodzice i wszyscy pracownicy przedszkola współpracują ze sobą na rzecz dobra dzieci. Pracownicy współpracują z rodzicami na zasadzie partnerstwa i wzajemnego szacunku.

2. W przedszkolu istnieją ustalone w grupach z rodzicami sposoby obiegu informacji.

3. Rodzice maja prawo uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka oraz czynionych przez nie postępów.

4. Rodzice mają prawo wglądu do prowadzonej przez nauczyciela dokumentacji dotyczącej ich dziecka – karta obserwacji.

5. Nauczyciele organizują co pół roku zebrania grupowe z rodzicami, a także okazjonalnie zapraszają rodziców na zajęcia otwarte i warsztaty.

6. W miarę potrzeb rodzice mogą codziennie lub na bieżąco rozmawiać z nauczycielami o postępach lub trudnościach w pracy z dzieckiem (w miarę możliwości czasowej nauczyciela z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa powierzonej mu grupy dziecięcej, które to zadanie jest priorytetem).

7. Każda grupa ma wyznaczone terminy spotkań indywidualnych dla rodziców.

8. W przedszkolu działa Rada rodziców będąca przedstawicielem rodziców wszystkich grup. Rada rodziców w pełni realizuje swoje zadania wynikające z kompetencji określonych przepisami prawa i zgodnie ze swoim regulaminem.

9. Rodzice mogą występować z wnioskami do rady rodziców i dyrektora dotyczącymi pracy przedszkola.

10. Hierarchia składania wniosków, skarg i uwag przez rodziców, dotyczących pracy przedszkola, zawarta jest w „Procedurze przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków w Przedszkolu nr 9 w Gdyni”.

11. Bieżące sprawy i informacje wywieszane są na tablicy informacyjnej.

12. Na pierwszym zebraniu inaugurującym nowy rok szkolny dyrektor przedszkola lub nauczyciele oddelegowani do tego zadania, zapoznają rodziców z ważnymi informacjami dotyczącymi pracy placówki w bieżącym roku szkolnym.

13. Dyrektor przedszkola służy pomocą rodzicom w czasie wyznaczonych godzin przyjęć interesantów lub w miarę wolnego czasu w innym terminie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Czykier
Wprowadził informację: Anna Kozłowska
Ostatnio zmodyfikował: Aneta Pasieka
Data wytworzenia informacji: 07.02.2011
Data udostępnienia informacji: 09.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2018 14:05 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
09.02.2011 11:02 Korekta Anna Kozłowska
09.02.2011 10:12 Dodanie informacji Anna Kozłowska