Zmiana opłat za pobyt dziecka przedszkolu

Zarządzenie nr 02/01/2019
Dyrektora Przedszkola nr 32 "Cisowiaczki" w Gdyni z dnia 02 stycznia 2019
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole od 02.01.2019

                                                                           par.1

  1. Przedszkole realizuje nieodpłatnie 5 godzinna podstawę programową.
  2. Przedszkole umożliwia odpłatne nauczanie, wychowania i opiekę w zakresie przekraczającym pięć godzin dziennie.
  3. Koszt jednotkowy za godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przedszkola, aktórych mowa w par. 1 pkt.2 ustala się w wysokości 1 zł.
  4. Dzieci spełniająy obowiązek rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole ponoszą jedynie koszty wyżywnienia.
  5. Dzienna stawka wyżywnienia wynosi 6,50 zł.

par.2

1.Rodzice zobowiązani są do ponoszenia comiesięcznej opłaty za świadczenia przedszkola w tym:
a. miesięcznej opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie przekraczającym pięć godzin dziennie,
      b. miesięcznej opłaty żywieniowej stanowiącej iloczyn dziennej stawki żywieniowej oraz liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu

2. Wysokość opłat uzależniona jest od faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu i aktualizuje się z chwilą rozpoczęcia przez dziecko korzystania z tego świadczenia. Rodzic ponosi rzeczywiste koszty wyżywnieniai pobytu dziecka, którepodlegają zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.


Trai moc rozporządzenie nr 02/08/2018 w sprawie ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole od 01.09.2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grażyna Zarzycka
Wprowadził informację: Beata Szymborska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 14.01.2019
Data udostępnienia informacji: 14.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.02.2019 12:18 zmiana kategorii artykułu Michał Kowalski
14.01.2019 09:05 Aktualizacja treści Beata Szymborska
14.01.2019 09:05 Aktualizacja treści Beata Szymborska
14.01.2019 08:51 Aktualizacja treści Beata Szymborska