Regulaminy organizacyjne Przedszkola nr 32
Wykaz Regulaminów organizacyjnych Przedszkola nr 32


- Regulamin organizacyjny

- Regulamin Pracy

- Regulamin Rady Pedagogicznej

- Regulamin Rady Rodziców 

- Regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego

- Regulamin gospodarownia środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

- Regulamin Inwentaryzacji składników majątkowych przedszkola

- Regulamin Kontroli zarządczej

- Regulamin ZFŚS

- Regulamin oceny pracy nauczycieli

- Regulamin przyznawania  Nagrody Dyrektora ( nauczyciele i pracownicy nie będący nauczycielami)

- Regulamin Nagród Prezydenta Miasta Gdyni

- Regulamin dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- Regulamin premiowania

- Regulamin dofinansowania dokształcania zawodowego nauczycieli

- Regulamin organizacji spacerów, wyjazdów i wycieczek przedszkolnych


dostępne w - kancelaria dyrektora, księgowość

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grażyna Zarzycka
Wprowadził informację: Iwona _Piwowarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Beata Szymborska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2011
Data udostępnienia informacji: 24.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.09.2012 12:03 zmiana dyrektora Beata Szymborska
24.09.2012 12:02 zmiana dyrektora Beata Szymborska
17.01.2011 20:13 Aktualizacja treści Iwona Piwowarczyk
24.05.2010 15:44 Dodanie informacji Iwona Piwowarczyk