Struktura Przedszkola Nr 44 w Gdyni

Przedszkole Nr 44 jest przedszkolem publicznym
Organ prowadzący    - Gmina Gdynia
Organ nadzorujący   - Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Przedszkole Nr 44 jest jednostką budżetowym

Organy Przedszkola:

  1. Dyrektor  przedszkola
  2. Rada  Pedagogiczna
  3. Rada  Rodziców
Zatrudnienie  na   01.01. 2018r.:

Etaty pedagogiczne:                                 20,18
Etaty administracyjne w przedszkolu:          3,00 
Etaty obsługi w przedszkolu:                     13,25
Etaty obsługi w kuchni:                              4,00     
                     
Liczba oddziałów:           9
Liczba dzieci:              217
Budynek:
Powierzchnia użytkowa:   1.744,64 m²
Kubatura:                            8.846 m³
Ogród:                                  0,64 ha
Liczba sal dydaktycznych :    9
Sala gimnastyczna:              1
Czas pracy przedszkola:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30-17.30

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Elżbieta _Kondracka
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 01.02.2017
Data udostępnienia informacji: 19.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.04.2019 10:19 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
17.01.2018 13:22 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
16.01.2018 13:59 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
20.02.2017 11:23 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
20.02.2017 11:17 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
20.03.2013 13:10 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
20.03.2013 09:50 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
19.08.2011 11:27 Korekta Elżbieta _Kondracka
19.08.2011 11:25 Aktualizacja treści Elżbieta _Kondracka
12.01.2011 11:52 Korekta Elżbieta _Kondracka
12.01.2011 11:51 Korekta Elżbieta _Kondracka
24.09.2010 13:22 Aktualizacja treści Elżbieta _Kondracka