Struktura Przedszkola Nr 44 w Gdyni

Przedszkole Nr 44 jest przedszkolem publicznym
Organ prowadzący    - Gmina Miasta Gdyni
Organ nadzorujący   - Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Przedszkole Nr 44 jest jednostką budżetową

Inspektor danych osobowych Pan Grzegorz Sarniak
e-mail: edu.iod@gdynia.plOrgany Przedszkola:

  1. Dyrektor  przedszkola
  2. Rada  Pedagogiczna
  3. Rada  Rodziców


Etaty pedagogiczne:                                     18,98
Etaty administracji i obsługi w przedszkolu:    18,00 
 
                     
Liczba oddziałów:           8
Liczba dzieci:              199
Budynek:
Powierzchnia użytkowa:   1.744,64 m²
Kubatura:                            8.846 m³
Ogród:                                  0,64 ha
Liczba sal dydaktycznych :    8
Sala gimnastyczna:              1
Czas pracy przedszkola:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-17.00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Elżbieta _Kondracka
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 01.02.2017
Data udostępnienia informacji: 19.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.03.2023 10:47 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
19.10.2021 09:48 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
28.09.2020 13:17 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
08.04.2019 10:19 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
17.01.2018 13:22 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
16.01.2018 13:59 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
20.02.2017 11:23 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
20.02.2017 11:17 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
20.03.2013 13:10 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
20.03.2013 09:50 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
19.08.2011 11:27 Korekta Elżbieta _Kondracka
19.08.2011 11:25 Aktualizacja treści Elżbieta _Kondracka
12.01.2011 11:52 Korekta Elżbieta _Kondracka
12.01.2011 11:51 Korekta Elżbieta _Kondracka
24.09.2010 13:22 Aktualizacja treści Elżbieta _Kondracka