Rejestry, ewidencje, archiwa

Administrator  Danych  Osobowych  Przedszkola Nr 44

       Elżbieta  Kondracka

Inspektor Ochrony  Danych  Osobowych Przedszkola Nr 44

        Luiza Bukowska

      e-mail: l.bukowska@gdynia.pl 

      tel.   58 761 77 27                          

Placówka prowadzi:

 

  • Rejestry:

 

a) zamówień publicznych,

b) podatkowe.

 

  • Ewidencje:

 

a) dzieci z podziałem na grupy wiekowe, w tym odbywające roczne przygotowanie do szkoły.

Analizie podlega frekwencja dzieci. Co miesiąc sporządza się dane statystyczne dotyczące ilości dzieci chodzących i korzystających z posiłków.

b) pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,

c) emerytów i rencistów,

d) wypadków,

e) wyjść poza teren placówki,

f) zbiorów bibliotecznych,

g) stosowanych systemów i programów,

h) bazy danych.

 

Przedszkole posiada:

 

  • własne archiwum i przechowuje dokumenty zgodnie z przepisami.

 

W wykazie spisów zdawczo-odbiorczych ujęto:

 

- Akta archiwalne kat. A,

- Kadry,

- Finanse i księgowość,

- Płace,

- Działalność Przedszkola,

- Brakowanie akt.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Elżbieta _Kondracka
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 26.07.2018
Data udostępnienia informacji: 06.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.11.2019 10:32 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
13.11.2019 10:32 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
26.07.2018 12:15 Dodanie informacji Dorota Bolewska