Rejestry, ewidencje, archiwa


REJESTRY I EWIDENCJE


Wykaz Rejestrów Przedszkola nr 46

 - Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni

 - Rejestr Uchwał Rady Miasta Gdyni

- Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej

- Rejestr Uchwał Rady Rodziców

- Rejestry umów z rodzicami i kontrahentami

- Rejestr odpłatności rodziców za przedszkole

- Rejestr zarządzeń wewnętrznych dyrektora

- Rejestry upoważnień i pełnomocnictw

- Rejestr skarg i wniosków

- Rejestr zamówień publicznych

- Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej 

- dostępne w – kancelaria


Wykaz Ewidencji Przedszkola nr 46:


- Ewidencja i akta osobowe pracowników

- Ewidencja czasu pracy pracowników nie będących nauczycielami

- Ewidencja urlopów pracowników

- Ewidencja dzieci sześcioletnich

- Ewidencja wydanych zaświadczeń

- Ewidencja awansu zawodowego nauczycieli

- Ewidencje księgowe i magazynowe

 -  dostępne w – kancelaria / specjalista ds. kadr/ksiegowość/ intendent 


Przedszkole posiada  składnicę akt i dokumentów -   przechowuje następujące akta i dokumenty:

- akta osobowe byłych pracowników

- kartoteki i listy płac obecnych i byłych pracowników

- dokumentacja księgowa

- raporty kasowe

- dzienniki żywieniowe

- kwitariusze odpłatności rodziców za przedszkole

- dokumentacja techniczna budynku

- dzienniki zajęć przedszkola

- deklaracje korzystania z edukacji przedszkolnej

- protokoły rad pedagogicznych

- dokumenty rozliczeniowe ZUS 


Akta i dokumenty składnicy akt, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i Instrukcją o organizacji  i zakresie działania  składnicy akt udostępniane są do wglądu oraz wypożyczone poza lokal składnicy akt

- wicedyrektorowi, głównemu księgowemu oraz specjaliście ds. kadr, na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez dyrektora przedszkola ( w zakresie przetwarzania danych pracowników dla celów kadrowych i księgowych)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Parat-Lipińska
Wprowadził informację: Renata Terech
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Rożniecki
Data wytworzenia informacji: 01.01.2009
Data udostępnienia informacji: 01.01.2009
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2022 14:06 Aktualizacja treści Marcin Rożniecki
16.02.2022 14:02 Aktualizacja treści Marcin Rożniecki
11.10.2012 21:48 Korekta Mariola Parat-Lipińska
10.10.2012 14:41 Korekta Mariola Parat-Lipińska
10.10.2012 14:39 Aktualizacja treści Mariola Parat-Lipińska
13.05.2010 20:07 Dodanie informacji Mariola Parat-Lipińska