Regulaminy Organizacyjne Przedszkola nr 46
 Regulamin Pracy Przedszkola nr 46                   


Wykaz pozostałych  Regulaminów organizacyjnych Przedszkola nr 46


- Regulamin organizacyjny

- Regulamin Rady Pedagogicznej

- Regulamin Rady Rodziców 

- Regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego

- Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

- Regulamin gospodarownia środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

- Regulamin Kontroli zarządczej

- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- Regulamin oceny pracy nauczycieli

- Regulamin przyznawania  Nagród Dyrektora

- Regulamin Nagród Prezydenta Miasta

- Regulamin dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- Regulamin dofinansowania dokształcania zawodowego nauczycieli

- Regulamin organizacji spacerów i wycieczek przedszkolnych

- Regulamin zamówień publicznych

- Regulamin wzajemnego przekazywania dokumentów kadrowych między Centrum Usług dla Szkół i    Przedszkoli a obsługującymi jednostkami


dostępne w - kancelaria dyrektora, księgowość

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Parat-Lipińska
Wprowadził informację: Mariola Parat-Lipińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Rożniecki
Data wytworzenia informacji: 01.01.2012
Data udostępnienia informacji: 01.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2022 14:07 Aktualizacja treści Marcin Rożniecki
16.02.2022 14:02 Aktualizacja treści Marcin Rożniecki
10.10.2012 14:32 Aktualizacja treści Mariola Parat-Lipińska
24.05.2010 21:15 Aktualizacja treści Mariola Parat-Lipińska
24.05.2010 21:12 Aktualizacja treści Mariola Parat-Lipińska
24.05.2010 21:11 Aktualizacja treści Mariola Parat-Lipińska
24.05.2010 20:40 Dodanie informacji Mariola Parat-Lipińska