Status prawny przedszkola/ Regulaminy organizacyjne

Statut
Struktura organizacyjna
Regulaminy organizacyjne Przedszkola Samorządowego Nr 22:


Regulamin pracy Przedszkola Samorządowego Nr 22


Wykaz pozostałych  Regulaminów organizacyjnych Przedszkola Samorządowego Nr 22:

- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Regulamin Rady Rodziców 
- Regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
- Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
- Regulamin Inwentaryzacji składników majątkowych przedszkola
- Regulamin Kontroli wewnętrznej
- Regulamin ZFŚS
- Regulamin oceny pracy nauczycieli
- Regulamin przyznawania  Nagrody Dyrektora
- Regulamin Nagród Prezydenta
- Regulamin dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- Regulamin dofinansowania dokształcania zawodowego nauczycieli
- Regulamin organizacji spacerów i wycieczek przedszkolnych
- Regulamin zamówień publicznych poniżej i powyżej 14.000 euro


dostępne w - kancelaria dyrektora, księgowość

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Walaszkowska
Wprowadził informację: Joanna Walaszkowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 18.05.2010
Data udostępnienia informacji: 19.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2012 11:44 Korekta Michał Kowalski
19.05.2010 23:47 Dodanie informacji Joanna Walaszkowska