Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wykaz Rejestrów i Ewidencji Przedszkola Samorządowego Nr 22:

 - Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Gdynia i Uchwał Rady Miasta Gdynia
-  Rejestr  uchwał Rady Pedagogicznej
-  Rejestr uchwał Rady Rodziców
-  Rejestr odpłatności  rodziców za przedszkole
-  Rejestr zarządzeń wewnętrznych dyrektora-
-  Rejestr zamówień publicznych powyżej i poniżej 14.000 euro
-  Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej - dostępne w – kancelaria dyrektora 
-  Ewidencja i akta osobowe pracowników
-  Ewidencja czasu pracy pracowników nie będących nauczycielami
-  Ewidencja urlopów pracowników
-  Ewidencja wydanych zaświadczeń
-  Ewidencja awansu zawodowego nauczycieli
-  Ewidencje księgowe  

Przedszkole posiada  archiwum akt i dokumentów, w którym przechowuje się następujące akta i dokumenty:

- akta osobowe byłych pracowników
- kartoteki i listy płac obecnych i byłych pracowników
- dokumentacja księgowa
- raporty kasowe
- dzienniki żywieniowe
- kwitariusze odpłatności rodziców za przedszkole
- dokumentacja techniczna budynku
- dzienniki zajęć przedszkola
- karty przyjęcia dzieci do przedszkola
- protokoły rad pedagogicznych
- dokumenty rozliczeniowe ZUS    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Walaszkowska
Wprowadził informację: Joanna Walaszkowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Walaszkowska
Data wytworzenia informacji: 18.05.2010
Data udostępnienia informacji: 19.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.05.2010 23:56 Dodanie informacji Joanna Walaszkowska