Struktura


 

Przedszkole nr 18  w Gdyni jest przedszkolem publicznym.

Organ prowadzący - Gmina Gdynia

Organ nadzorujący - Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Przedszkole nr 18 jest jednostką budżetową

 

Organy przedszkola:

1 Dyrektor przedszkola

2 Rada Pedagogiczna

3 Rada Rodziców 

Zatrudnienie:

Etaty pedagogiczne: 10,09 + 0,09 religia

Etaty administracyjne: 1,75

Etaty obsługi: 7,75

Liczba oddziałów: 5

Liczba dzieci: 125

 

Budynek:

Rok budowy: 1957

Powierzchnia użytkowa: 502 m2 z tarasem

Kubatura: 3392 m3

Powierzchnia ogrodu: 3304 m2

Liczba sal dydaktycznych: 5

Czas pracy przedszkola:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 6-17

Przerwa wakacyjna: 1 miesiąc (lipiec lub sierpień)

 

Dodatkowe zajęcia organizowane w przedszkolu

1 Zajęcia rytmiczno. – umuzykalniające  dla wszystkich dzieci, opłaca RR

2 Terapia logopedyczna dla dzieci objętych pomocą psychologiczno pedagogiczną

3 Język angielski - dzieci 4-6 letnie, opłaca RR

4 „Warsztat wyobraźni” – dzieci 5-6 letnie opłaca RR  

5. Taniec towarzyski dla chętnych dzieci – opłacają rodzice

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Domańska-Ożga
Wprowadził informację: Marzena Szczygielska
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Szczygielska
Data wytworzenia informacji: 03.03.2013
Data udostępnienia informacji: 10.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.04.2021 18:25 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
03.03.2013 13:35 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska