Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Przedszkole Samorządowe Nr 7 jest przedszkolem publicznym
Organ prowadzący - Gmina Gdynia
Organ nadzorujący - Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Przedszkole Samorządowe Nr 7 jest zakładem budżetowym

Organy Przedszkola:

1. Dyrektor przedszkola
2. Rada Pedagogiczna
3. Komitet Rodzicielski

Zatrudnienie:

Etaty pedagogiczne razem: 9,59
- Nauczyciele 9,09
- Psycholog 0,25
- Oligofrenopedagog 0,25

Etaty administracyjne: 1,75
- główna księgowa
- kadrowa
- intendent
-
Etaty obsługi: 8,50
- 4 woźne oddziałowe
- pomoc nauczycielki
- kucharka
- 2 pomoce kuchenne
- pracownik d/s ciężkich

Liczba oddziałów: 4
Liczba dzieci: 115

Czas pracy przedszkola: od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 17
Przerwa wakacyjna: 1 miesiąc (lipiec lub sierpień)

Dodatkowe zajęcia organizowane w przedszkolu z funduszy pozabudżetowych:
- Zajęcia umuzykalniając dla wszystkich dzieci - opłaca K.R.
- Warsztaty literackie „Sztuka tworzenia" dla dzieci 5/6-letnich - opłaca K.R.
- Spotkania z „Czarodziejką Muzyką" dla wszystkich dzieci - opłaca K.R.
- Spotkania Teatralne dla wszystkich dzieci 1- x/2 w m-ce - opłaca K.R.
- Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci 4-6letnich - opłata rodziców
- Indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci potrzebujących - opłaca R.
- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci potrzebujących - opłaca K.R.
- Taniec towarzyski dla dzieci 4-6 letnich - opłaca K.R

Wypracowane przez przedszkole programy:
- Program terapeutyczny dla dzieci ryzyka dysleksji
- Edukacyjny „Bezpieczna droga do przedszkola"
- „Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy"

Przedszkole realizuje:

- We współpracy ze Stowarzyszeniem Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym - „Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy" skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym nie uczęszczających do przedszkola.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Pawlenko
Wprowadził informację: Paulina _Brzezińska
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Brzezińska
Data wytworzenia informacji: 06.03.2013
Data udostępnienia informacji: 06.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.03.2013 13:25 Dodanie informacji Paulina Brzezińska