Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Dostępne w kancelarii dyrektora

- Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
- Rejestr uchwał Komitetu Rodzicielskiego
- Ewidencja nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego
- Rejestr zarządzeń wewnętrznych dyrektora
- Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
- Rejestr wzorów pieczęci i stempli

Dostępne w kadrach

- Ewidencja i akta osobowe pracowników
- Ewidencja czasu pracy pracowników nie będących nauczycielami
- Ewidencja urlopów pracowników
- Rejestr oświadczeń o zachowaniu tajemnicy służbowej
-
Dostępne intendent

- Rejestr odpłatności za przedszkole
- Rejestr zamówień publicznych do 3000 euro

Dostępne w księgowości

- Rejestr druków ścisłego zarachowania
- Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej
- Rejestr umów, faktur


Przedszkole posiada jedno archiwum akt i dokumentów.

Archiwum zakładowe przechowuje następujące akta i dokumenty:
- akta osobowe byłych pracowników
- kartoteki i listy płac obecnych i byłych pracowników
- dokumentacja księgowa
- raporty kasowe
- dzienniki żywieniowe
- kwitariusze odpłatności rodziców za przedszkole
- dokumentacja techniczna budynku
- dzienniki zajęć przedszkola
- karty przyjęcia dzieci do przedszkola
- protokoły rad pedagogicznych
- dokumenty rozliczeniowe ZUS

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Pawlenko
Wprowadził informację: Paulina _Brzezińska
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Brzezińska
Data wytworzenia informacji: 06.03.2013
Data udostępnienia informacji: 06.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.03.2013 13:29 Dodanie informacji Paulina Brzezińska