Spis dokumentów

Regulaminy organizacyjne, Instrukcje i Procedury
Przedszkola Nr 8 „ Pluszowy Misiaczek" w Gdyni

Regulamin Pracy
Regulamin Premiowania pracowników administracji i obsługi
Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola
Regulamin Komitetu Rodzicielskiego
Regulamin Nagród dyrektora dla nauczycieli
Regulamin Nagród Prezydenta Miasta Gdyni
Regulamin Nagród Dyrektora dla pracowników nie będących nauczycielami
Regulamin wynagradzania i kryteriów przyznawania dodatku
motywacyjnego nauczycielom
Regulamin i procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela
Regulamin Gospodarowania środkami Funduszu Zdrowotnego dla
nauczycieli
Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie dokształcania i
doskonalenia zawodowego nauczycieli
Regulamin organizacji spacerów, wyjazdów i wycieczek przedszkolnych
Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola
Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych
Instrukcja kancelaryjna
Instrukcja w sprawie trybu udzielania zamówien publicznych
( z Regulaminem pracy Komisji Przetargowych)
Dostepne w Kancelarii dyrektora, ksiegowosci
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
Instrukcje BHP na stanowisku pracy
Instrukcje HACCP, GMP I GHP ( Ksiega HACCP i Dobrej praktyki
higienicznej i produkcyjnej)
Dostepne w - kancelarii dyrektora, na drogach ewakuacyjnych, pion kuchni
Procedura postępowania w sprawie realizacji obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego dzieci sześcioletnich
Procedura postępowania w razie wypadku wychowanka
Procedura postępowania w razie wypadku pracownika


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wrona
Wprowadził informację: Karolina Puźniak
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Puźniak
Data wytworzenia informacji: 10.04.2013
Data udostępnienia informacji: 11.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2013 11:32 Korekta Karolina Puźniak