Status prawny

Regulaminy dot.pracowników
Regulaminy pracy Przedszkola  nr 13 plik do pobrania w formacie DOCX
Regulamin Nagród Dyrektora plik do pobrania w formacie html
Regulamin Wynagradzania Nauczycieli plik do pobrania w formacie PDF
Regulamin Wypłaty plik do pobrania w formacie html
PUZP – pracownicy administracji i obsługi  
Regulamin ZFŚS  
Regulamin Rady Pedagogicznej  
Regulamin  doskonalenia zawodowego nauczycieli  
Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę  
Regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych  

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
 
Regulaminy dot. dzieci
Regulamin Rady Rodziców             
 Regulamin spacerów i wycieczek  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Wykaz instrukcji
Zakładowy Plan Kont  
 Dokumentacja przyjętych Zasad Rachunkowości  
 Instrukcja inwentaryzacji  
 Instrukcja wyceny aktywów i pasywów  
 Iinstrukcja dotycząca gospodarki kasowej  
 Instrukcja kontroli obiegu dokumentów  
 Instrukcja druków ścisłego zarachowania  
 Instrukcja Kancelaryjna  
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego      
 Instrukcja obrony cywilnej.  
 
Zbiór procedur wykonawczych
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci  
Procedura bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu  
Procedura postępowania w razie zaistnienia wypadku pracownika oraz osoby pozostającej pod opieką placówki  
Procedura łączenia grup wiekowych w przedszkolu  
Procedura obiegu informacji pedagogicznych  
 Procedura kontaktów z rodzicami  
Procedura postępowania nauczyciela z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze  
 Procedura naliczania i sprawdzania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe  
Procedura przyjmowania i rozpatrywania  skarg i wniosków w Przedszkolu nr 13 w Gdyni  
 
 
Dokumenty powołania jednostki i struktura organizacyjna
Ustalenie warunków utworzenia placówki plik do pobrania w formacie pdf
Uzasadnienie utworzenia placówki plik do pobrania w formacie pdf
Uchwała o przekazaniu placówki plik do pobrania w formacie pdf
Decyzja o nadaniu NIP-u plik do pobrania w formacie pdf
Zaświadczenie o przyznaniu REGON-u plik do pobrania w formacie pdf
Statut  Przedszkola nr 13 plik do pobrania w formacie PDF
Struktura organizacyjna placówki plik do pobrania w formacie PDF
Struktura zatrudnienia nauczycieli plik do pobrania w formacie DOC
   
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Smolna
Wprowadził informację: Bożena Kelsch
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Rożniecki
Data wytworzenia informacji: 21.09.2015
Data udostępnienia informacji: 14.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.12.2020 11:03 Aktualizacja treści Marcin Rożniecki
10.12.2020 10:44 Aktualizacja treści Marcin Rożniecki
10.12.2020 10:43 Aktualizacja treści Marcin Rożniecki
03.12.2020 12:21 Aktualizacja treści Marcin Rożniecki
18.11.2020 18:23 Aktualizacja treści Marcin Rożniecki
14.10.2020 13:03 Aktualizacja treści Marcin Rożniecki
21.09.2015 21:26 Aktualizacja stylu Mirosław Czudowski