Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry prowadzone w Przedszkolu nr 13 w Gdyni
Rejestr Zarządzeń Dyrektora Przedszkola  
Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej  
 Rejestr zamówień publicznych  
 Rejestr pieczatek  
 Rejestr zwolnień lekarskich  
 Rejestr zamówień publicznych  
 Rejestr wypadków  
   
   
   
 
Ewidencje prowadzone w Przedszkolu nr 13 w Gdyni
Ewidencja i akta osobowe pracowników  
Ewidencja wydanych legitymacji ubezpieczeniowych  
Ewidencja druków ścisłego zarachowania  
 Ewidencja czasu pracy  
   
   
   
   
   
   
 
Księgi prowadzone w Przedszkolu nr 13 w Gdyni
Księgi inwentarzowe  
Księgi ewidencji dzieci  
 Księga Rady Pedagogicznej  
 Księgi rachunkowe  
   
   
   
   
   
   
 
Archiwa prowadzone w Przedszkolu nr 13 w Gdyni
Sprawozdania statystyczne  
Teczki akt osobowych pracowników  
 Dokumentacja księgowości od 1990 r.  
 Kartoteki wynagrodzeń od 1977 r.  
 Dzienniki zajęć  
 Protokoły Rad Pedagogicznych  
 Arkusze organizacyjne przedszkola  
   
   
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Smolna
Wprowadził informację: Bożena Kelsch
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Rożniecki
Data wytworzenia informacji: 21.09.2015
Data udostępnienia informacji: 14.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2020 18:26 Aktualizacja treści Marcin Rożniecki
21.09.2015 21:17 Aktualizacja stylu Mirosław Czudowski