Statut prawny

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI


                                                           
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy  Gdańsk-Północ w Gdańsku,  VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego                               
KRS nr  0000076927 
Kapitał zakładowy 38 234 000,00  (trzydzieści osiem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych) 
i dzieli się na 76.468 równych i niepodzielnych udziałów o wartości
po 500,00 PLN ( pięćset złotych) każdy udział.
Wspólnicy Gmina Gdynia


Informacja o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 28 lipca 2023 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 145 (6796) poz. 37118 ukazało się ogłoszenie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 
https://www.pkagdynia.pl/informacja-o-obnizeniu-kapitalu-zakladowego-spolki_656a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 21.11.2011
Data udostępnienia informacji: 22.04.2009
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.08.2023 10:25 Aktualizacja treści Monika Karwowska
18.07.2022 12:08 Aktualizacja treści Monika Karwowska
12.11.2020 12:44 Aktualizacja treści Monika Karwowska
12.11.2020 12:43 Aktualizacja treści Monika Karwowska
07.07.2020 14:24 Aktualizacja treści Monika Karwowska
08.06.2020 10:27 Aktualizacja treści Monika Karwowska
17.02.2020 08:05 Aktualizacja treści Monika Karwowska
13.02.2020 14:33 Aktualizacja treści Monika Karwowska
10.02.2020 11:10 Aktualizacja treści Monika Karwowska
15.07.2019 08:36 DODANIE INFORMACJI Monika Karwowska
15.07.2019 08:09 Dodanie informacji Monika Karwowska
22.11.2017 14:23 Korekta Monika Karwowska
22.11.2017 14:22 Korekta Monika Karwowska
22.11.2017 14:20 Korekta Monika Karwowska
22.11.2017 14:18 Korekta Monika Karwowska
22.11.2017 14:17 Korekta Monika Karwowska
22.11.2017 14:15 Aktualizacja treści Monika Karwowska
15.07.2016 10:47 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
15.07.2016 10:47 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
24.08.2015 13:24 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
08.09.2014 11:04 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
23.08.2013 12:26 Korekta Bożena Szumborska
23.08.2013 12:22 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
21.11.2011 14:26 Aktualizacja treści Bożena Szumborska