Statut prawny

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI


                                                           
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy  Gdańsk-Północ w Gdańsku,  VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego                               
KRS nr  0000076927 
Kapitał zakładowy 40 111 500,00  (czterdzieści milionów sto jedenaście tysięcy pięćset złotych)
i dzieli się na 80.223 równych i niepodzielnych udziałów o wartości
po 500,00 PLN ( pięćset złotych) każdy udział.
Wspólnicy Gmina Gdynia


ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI INFORMUJE,
ŻE W DNIU 6 LIPCA 2020 R. W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM NR 129 (6019) POZ. 32284
UKAZAŁO SIĘ OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 21.11.2011
Data udostępnienia informacji: 22.04.2009
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2020 14:24 Aktualizacja treści Monika Karwowska
08.06.2020 10:27 Aktualizacja treści Monika Karwowska
17.02.2020 08:05 Aktualizacja treści Monika Karwowska
13.02.2020 14:33 Aktualizacja treści Monika Karwowska
10.02.2020 11:10 Aktualizacja treści Monika Karwowska
15.07.2019 08:36 DODANIE INFORMACJI Monika Karwowska
15.07.2019 08:09 Dodanie informacji Monika Karwowska
22.11.2017 14:23 Korekta Monika Karwowska
22.11.2017 14:22 Korekta Monika Karwowska
22.11.2017 14:20 Korekta Monika Karwowska
22.11.2017 14:18 Korekta Monika Karwowska
22.11.2017 14:17 Korekta Monika Karwowska
22.11.2017 14:15 Aktualizacja treści Monika Karwowska
15.07.2016 10:47 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
15.07.2016 10:47 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
24.08.2015 13:24 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
08.09.2014 11:04 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
23.08.2013 12:26 Korekta Bożena Szumborska
23.08.2013 12:22 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
21.11.2011 14:26 Aktualizacja treści Bożena Szumborska