Rejestry, ewidencje, archiwa

EWIDENCJA AKT

Dokumenty podlegające archiwizacji przechowywane są w archiwum. Przyjęcie ich – do przechowania, odbywa się na podstawie spisu zdawczo – odbiorczego, z wyszczególnieniem m.in.: hasła, symbolu klasyfikacyjnego, sygnatury protokołu, daty przyjęcia. Spisy (protokoły) te ewidencjonuje się w wykazie spisów zdawczo – odbiorczych. 
Korzystanie z akt na miejscu tj. w archiwum, odbywa się w obecności osoby odpowiedzialnej za jego funkcjonowanie. Natomiast wydawanie akt na zewnątrz, udostępnia się za pokwitowaniem.
Przekazywanie akt – do zarchiwizowania innym jednostkom, osobom prawnym, przeprowadza się na podstawie protokołu przekazania, z podaniem osób przyjmujących i przekazujących.
Inne dokumenty, niezbędne do funkcjonowania Przedsiębiorstwa, jak np.: ustawy, monitory przechowywane są w składnicy dokumentów.
W archiwum przechowywane są akta osobowe i karty wynagrodzeń podlegające archiwizacji od 20 do 50 lat.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 12.04.2010
Data udostępnienia informacji: 12.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.10.2016 20:43 Korekta Marcin Połom