Organy spółki

Władzami Spółki są:
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki


1. Wspólnicy

Gmina Miasta Gdyni posiada 54 709 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów po 1000,00 PLN (tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 54 709 000,00 PLN (pięćdziesiąt cztery miliony siedemsett dziewięć tysięcy złotych) co stanowi 100% udziałów.

2. Rada Nadzorcza

Włodzimierz Rydzkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Borkowska Krystyna - Sekretarz Rady Nadzorczej
Aleksandra Maślińska - Członek Rady Nadzorczej

3. Zarząd Spółki

Piotr Paweł Małolepszy - Prezes Zarządu
Tomasz Krzysztof Labuda - Zastępca Prezesa Zarządu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 03.02.2016
Data udostępnienia informacji: 03.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.10.2016 20:41 Korekta Marcin Połom
20.10.2016 20:38 Korekta Marcin Połom
03.02.2016 12:41 Aktualizacja treści Marcin Połom
28.08.2012 10:32 Aktualizacja treści Marcin Połom
28.08.2012 10:25 Aktualizacja treści Marcin Połom